Nu kommer antagningsbeskeden – tacka ja senast fredag 19 juli

Studenter på campus.

Idag får de som sökt en utbildning till hösten sina antagningsbesked. Störst konkurrens är det om studieplatserna för den som vill läsa till läkare, jurist eller kriminolog.

Sista svarsdag är 19 juli

Tacka ja till din utbildningsplats senast fredag den 19 juli via Antagning.se

Mer statistik om antagningen hittar du här.

Sen anmälan

Du kan fortfarande söka en del av våra utbildningar som startar hösten 2024 på Antagning.se.

Ny student?

Här hittar du fler frågor och svar om att börja studera vid Örebro universitet.

Runt 17 000 personer får idag besked via Antagning.se om att de antagits till en utbildning vid Örebro universitet. Av dem är ungefär 4 700 personer antagna till ett program som startar i höst.

– Glöm inte att du måste tacka ja senast den 19 juli för att behålla din plats. Håll gärna lite extra koll på e-posten och skräppostlådan den närmsta tiden, så att du inte missar viktig information från ditt lärosäte, säger David Haglind, controller vid Örebro universitet.

Örebro universitet ligger på sjunde plats när man jämför söktrycket till svenska universitet och högskolor.

Juristprogrammet populärt bland både kvinnor och män

En titt på statistiken över vilka som antas till programmen visar att kvinnor och män till stor del söker sig till olika utbildningar. Juristprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Socionomprogrammet har högst antal antagna kvinnor. Juristprogrammet, Filmprogrammet och Civilekonomprogrammet är de tre programmen med högst antal antagna män.

– Av de tio största programmen för kvinnor respektive män kan vi konstatera att det bara är en enda utbildning, Juristprogrammet, som finns med för båda könen, säger David Haglind.

Så många kommer in på betygen

Omkring 66 procent av de som nu antagits till ett program vid Örebro universitet genom sina betyg eller högskoleprovet kommer in via betyg. 34 procent har antagits genom högskoleprovet.

– Andelen kvinnor bland programantagna genom betyg är 71 procent. I gruppen som antagits till program via högskoleprov är andelen kvinnor 55 procent, säger David Haglind.

Hur svårt det är att komma in på en utbildning beror på hur många som söker och hur många studieplatser det finns.

Höstterminen startar den 2 september 2024.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jonas Classon