20 miljoner till forskning för säkrare diagnoser inom psykiatrin

Göteborgs universitet har i samarbete med forskare vid Örebro universitet och Karolinska Institutet fått 20 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning för att identifiera så kallade biomarkörer för psykiska sjukdomar. Biomarkörer används för att spåra sjukdomar i kroppen och gör det möjligt att ge patienter säkrare diagnoser. Korrekta diagnoser tidigt ger bättre behandlingsresultat och patienter slipper onödiga biverkningar.

Biomarkörer är mätbara egenskaper och kan till exempel vara genetiska varianter eller proteiner som är kopplade till bestämda egenskaper hos oss. Inom demensfältet har till exempel så kallade tau och amyloidprotein visat sig vara biomarkörer för Alzheimers sjukdom.

– Eftersom ingen i dag vet vilka dessa biomarkörer för psykiatriska sjukdomstillstånd kan tänkas vara måste vi söka förutsättningslöst efter dem, säger Lars Kjellin, forskare vid Hälsoakademin vid Örebro universitet och chef för Kompetenscentrum för psykiatriska kvalitetsregister i Örebro.

– Från Örebro deltar vi i projektet som samordnare av de psykiatriska kvalitetsregistren i Sverige, vilka är unika datakällor som kan bidra till verkliga framsteg på det här forskningsområdet.

Hitta mönster

Med hjälp av avancerade tekniska metoder tillsammans med den stora mängd information som finns samlad i psykiatriska kvalitetsregister i Sverige ska forskarna söka igenom den genetiska koden och proteiner hos patienter med olika psykiska sjukdomar för att hitta mönster. Dessa mönster kan sedan användas för att ställa diagnoser.

– Vi kommer att samarbeta med bioteknikföretag och ta fram uppsättningar av biomarkörer som kan användas i exempelvis färdiga tester för en viss sjukdom.

– Målet är att patienter inom psykiatrin tidigt ska få en korrekt diagnos och en behandling som är speciellt anpassad för individens behov och förutsättningar. Om man kan förutsäga vem som svarar gynnsamt på en behandling kan man undvika onödiga biverkningar och få bättre behandlingsresultat.

Text: Linda Harradine