4,2 miljoner till skatterättslig forskning

Örebro universitet får tillsammans med Wirtschaftsuniversität Wien i Österrike 4,2 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för att forska om offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen.
– Skillnaderna mellan länderna är stora och viktiga att diskutera. Speciellt med tanke på att skattemyndigheter i olika länder i allt större utsträckning utbyter information, säger professor Eleonor Kristoffersson vid Örebro universitet.

I Sverige är utgångspunkten att information och handlingar är offentliga för att alla ska ha full insyn i myndigheters verksamhet. Endast i vissa fall väger andra intressen tyngre. Det kan handla om att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden.

 – Men medan de flesta beskattningsbeslut är offentliga i Sverige, är såväl bank- som skattesekretessen i Österrike sträng. Där vore det till exempel otänkbart att inkomstuppgifter skulle vara offentliga, säger professor Eleonor Kristoffersson, som leder forskningsprojektet i samarbete med professor Michael Lang vid Wirtschaftsuniversität Wien.

– Vi vill kritiskt granska lagstiftning och rättstillämpning avseende offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen för att tydliggöra de skillnader som finns mellan länderna men också vilka effekter reglerna för med sig. Det kan vara starten på en välbehövlig internationell debatt, avslutar Eleonor Kristoffersson.

Text: Linda Harradine