4,5 miljoner till forskning om svensk tv-historia

Forskare vid Örebro universitet har fått 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur vanliga människors medverkan i TV har sett ut genom historien. I vilka roller och egenskaper deltar de och hur framställs de vad gäller genus, klass och etnicitet? Vilka delar av vardagslivet fokuserar programmen på? Det är några av de frågor som forskarna söker svaren till.

– Det är ett treårigt projekt och vi ska undersöka vilken roll vanliga människor haft i svensk TV från 1960-talet fram till i dag. Mycket har hänt från televisionens barndom då radion präglade produktionen fram till i dag då vi har ett enormt utbud och många kommersiella kanaler, säger Göran Eriksson, som ska arbeta i projektet tillsammans med Leonor Camuër. De är båda forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Mats Ekström, numera vid Göteborgs universitet, ingår också i forskargruppen.

I och med utvecklingen av olika reality-program under 1990-talet och så småningom webbaserade medier som Youtube har vanliga människors medverkan ökat markant.

– Det finns beräkningar som visar att det för en typisk brittisk tv-vecka krävs omkring 6 000 icke-professionella deltagare. Det kan handla om talande roller eller som studiopublik, säger Göran Eriksson.

Ett vardagligt tilltal

Många forskare anser att de många olika program som involverar vanliga människor har förändrat mediekulturen genom att fokus förskjutits från eliten till vanliga människors deltagande. Örebroforskarna ska undersöka fyra betydelsefulla genrer där vanliga människors deltagande varit en viktig aspekt: rådgivningsprogram, debatt- och samhällsprogram, lek- och tävlingsprogram och reality-program.

Delvis handlar det om att skapa ett vardagligt tilltal till tv-tittarna. Det är sätt att producera någonting igenkännbart och vardagsnära. Men hur konstrueras den vanliga människan till exempel i relation till andra identiteter som experter och makthavare?

– Vår ambition är att bidra till kunskapen om den svenska televisionens historiska utveckling i vilken vanliga människors deltagande i olika program är en viktig aspekt, säger Göran Eriksson.

Text: Linda Harradine