4,6 miljoner kronor till ung lovande forskare

Nejra van Zalk, forskare i psykologi vid Örebro universitet, är en av sju som fick bidrag från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS, i deras satsning på unga lovande forskare. Hon har fått 4,6 miljoner kronor, för att undersöka hur internet påverkar ungdomar med social ångest.

Barn med social ångest, som är mycket blyga, upplevs ofta av omgivningen som svåra att närma sig och människor har en tendens att behandla dem negativt. Föräldrar oroar sig för sina blyga barn och skolor försöker ofta hjälpa dem att förändra sitt beteende och öppna upp.

Tonåren kan vara en speciellt svår tid för ungdomar med social ångest eftersom de flesta då spenderar mindre tid med familjen och mer tid med vänner. Dessutom börjar de i större skolor och dras in i många nya sociala sammanhang.

Under senare år har internet dessutom drastiskt förändrat vardagen för tonåringar. Statistik från 2010 visar att 99 procent av ungdomar använder internet dagligen. Örebroforskaren Nejra van Zalk ska undersöka hur internet påverkar tonåringar med social ångest.

Är internet positivt eller negativt?

– Ungdomar med social ångest har lättare för att skapa nya relationer på nätet. Det ger dem en möjlighet att experimentera och öppna upp mer. Man skulle kunna tänka sig att internet som inte ställer samma sociala krav skulle kunna vara bra för dem, säger Nejra van Zalk.

– Men samtidigt kan det vara negativt om vänner på internet blir en ersättning för andra vänner. Det kan finnas en risk för att vänskapsrelationer på internet inte blir lika nära och intima och att internetvänner inte kan ge samma stöd om man får problem, säger Nejra van Zalk.

Nejra van Zalk kommer att analysera data som Center for Developmental Research har samlat in från ungdomar i årskurs 7-9 under flera år för att kunna hitta svar på om och hur internet är bra eller dåligt för ungdomar med social ångest.

– Det är viktigt om omgivningen ska kunna såväl förstå som hjälpa tonåringar om de får problem på grund av sin sociala ångest, säger Nejra van Zalk.

Text: Linda Harradine