8 miljoner satsas på ökad kunskap om miljögifters effekter

En forskargrupp vid Örebro universitet ska utveckla bättre metoder för att mäta de biologiska effekterna av föroreningar i vattendrag, och bedöma vilken påverkan de har på djur och människor. Statliga KK-stiftelsen och tre företag satsar tillsammans åtta miljoner kronor på projektet.

- De flesta miljögifter som vi släpper ut i naturen hamnar förr eller senare i vattendragen. Men hittills har det saknats bra metoder för att analysera vattenkvalitén och bedöma riskerna för de organismer som lever i vattnet eller kommer i kontakt med det, berättar Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet.

Metoden går ut på att mäta den samlade effekten av olika ämnen som finns i vattnet, både de föroreningar som orsakats av människan och naturligt förekommande ämnen som kan samverka med dem och påverka effekten.

- Det handlar ofta om komplexa förhållanden där många olika ämnen samverkar. Då räcker det inte att känna till hur ett enskilt ämne påverkar olika organismer.

Olika arter undersöks

Utgångspunkten för forskningsprojektet är de processer som sker i kroppens celler när de utsätts för olika miljögifter. Eftersom olika gifter påverkar oss på olika sätt, kan man utifrån cellernas reaktioner se om det finns något i vattnet som kan vara till exempel cancerframkallande, vara skadligt för ämnesomsättningen eller störa hormonbalansen.

- Vi använder analys av genuttryck för att se om några mekanismer är störda, och för att avgöra om en vattenmiljö är säker, det vill säga att liv och fortplantning fungerar som de ska.

Forskarna kommer att arbeta med olika arter, från ryggradsdjur till bakterier. Målet är dessutom att kunna utveckla testmetoder som är skräddarsydda för specifika vattendrag, eftersom de naturliga förhållandena skiljer sig från plats till plats, vilket leder till olika unika störningar på varje undersökt plats.

De tre företag som deltar i projektet är ALS Scandinavia AB, Envix Nord AB, samt Boliden Mineral AB.

Text: Ingrid Lundegårdh