Åkesson lockade storpublik

Utrikespolitiska föreningen fick nyligen Örebro universitets demokratipris och gästföreläsningen med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson visade att pristagaren lyckas väcka uppmärksamhet med sitt program. Åhörarna fyllde nästan hela aulan, som rymmer 400 personer, och föreningen fick många nya medlemmar.

Åkesson talade i en timme över ämnet Sverigedemokraterna och EU.

Han höll en ganska låg profil och presenterade knappast några överraskningar. SD är emot det svenska medlemskapet och man anser att Lissabonfördraget innehåller allt för mycket av överstatlighet. SD vill ha stärkt gränskontroll och tycker att den svenska modellen hotas av EU-medlemskapet . SD menar att det ger andra länders politiker större inflytande över svensk lagstiftning än svenska politiker har.

Två polisbilar fanns på plats före framträdandet och det fanns flera personer från säkerhetspolisen i aulan, men några demonstrationer eller kontroverser förekom inte alls. Publiken fick tillfälle att ställa frågor, men någon het diskussion blev det aldrig.

Text: Lars Westberg