Bergmangårdarna bjuder in flickforskare

Örebroforskaren Anna-Karin Frih är en av Bergmangårdarnas stipendiater som just nu spenderar tid på Fårö för att forska. Hon tillhör nätverket FlickForsk – International Network for Girlhood Studies, som med stöd av Riksbankens Jubileumsfond bedriver forskning med flickor i fokus.

– Humanistisk och samhällsvetenskaplig flickforskning är ett underutvecklat forskningsområde i Sverige och nätverkets ambition är att genom genusmedveten forskning kunna vara en resurs för olika instanser i samhället som behöver kunskap om flickor för att kunna göra ett bra jobb, säger Anna-Karin Frih, som forskar i historia och arbetar som forskningsrådgivare vid Örebro universitet.

Stiftelsen Bergmangårdarna tar emot konstnärer, forskare och journalister från hela världen och erbjuder boende och arbetsplats i en miljö som under drygt fyra decennier var Ingmar Bergmans källa för inspiration. Det är en plats för tänkande och skapande.

– Vi är tretton forskare från Sverige, Finland och Norge som under sammanlagt två veckor ska arbeta tillsammans med minnesarbete och diskutera våra forskningsprojekt, säger Anna-Karin Frih.

Kön och ohälsa i skolhälsovården

– 2010 gav FlickForsk ut antologin En bok om flickor och flickforskning, som riktar sig till lärarstudenter och andra yrkesgrupper som arbetar med barn och unga och nu har vi påbörjat arbetet med en andra bok.

Anna-Karin Frih, som var med och bildade FlickForsk 2008, påbörjar dessutom ett nytt forskningsprojekt nu. Hon ska undersöka kön och ohälsa i den tidiga skolhälsovården. Projektet finansieras av Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Gunvor och Josef Anérs stiftelse.

– Jag ska undersöka hälsoundersökningar på skolbarn under åren 1930-1960 för att se hur man såg på kön, ohälsa och sjuklighet hos flickor och pojkar i den framväxande skolhälsovården i Sverige.

Text: Linda Harradine