Blair fascinerade fullsatt Konserthus

– Det är fascinerande att hon kan ha så många bollar i luften, man undrar var hon får engagemang och drivkraft ifrån. Jag tycker det var spännande att få möta henne och visade på ett tydligt sätt att kvinnor alltid har det sämre, även i länder med hög välfärd.

Märta Johansson, universitetslektor vid akademin för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet var imponerad av Cherie Blairs föreläsning i Konserthuset, som drog i det närmaste fullt hus.

Cherie Blair har, trots att hon stått i skuggan av sin make Tony under hans år som premiärminister, skapat sig en gedigen, egen plattform att driva de frågor hon brinner för. Hon är jurist på ledande position, specialiserad på offentlig rätt, mänskliga rättigheter, arbetsmarknad och europeisk lagstiftning. Men hennes hemsida, www.cherieblair.org, vittnar om ett engagemang utöver yrket som jurist.

Engagemang

– Det går att förändra saker utan lagstiftning, det handlar om att ta personlig ställning och visa engagemang. Vi kan använda politiken för att skapa förändringar, folklig makt kan göra skillnad, sade hon och nämnde hur bojkott av kakaoodlare i Västafrika med slavliknande förhållanden för sina anställda haft effekt.

I sin föreläsning uppehöll hon sig mycket kring kvinnors hälsofrågor. Det kräver många åtgärder på många olika plan och hon menade att det i stor utsträckning är en maktfråga.

– FN enades redan för 15 år sedan om att alla människor ska vara jämställda oavsett kön, men så mycket har inte hänt. Det är lättare att enas om resolutioner och lagar än att få genomslag för dem i praktiken.

Bättre hälsovård

Cherie Blair har ett särskilt engagemang för Afrika och många av de exempel på hur utsatt kvinnor är kom därifrån. Många kvinnor får barn alldeles för tidigt, dödligheten i samband med förlossningar är ofattbart stor, kvinnor drabbas av HIV i större utsträckning än män och gifta i högre grad än andra eftersom männen har förbindelser utanför äktenskapet.

– Det finns mycket att göra för att ge kvinnor en grundläggande hälsovård, det krävs inte så stora insatser, men de ger goda resultat. Kvinnors hälsa har också ett direkt samband med barnens hälsa. Familjeplanering, att kvinnor blir medvetna om sina kroppar och att kvinnor får yrkesutbildning i hälsovård.

Finns det bara manliga läkare, kan det finnas kulturella hinder för att kvinnorna ska få sjukvård. Hon gav ett annat exempel: När Cherie Blair var i Pakistan och talade i Pakistansk tv om bröstcancer och hur viktigt det var att kvinnor kontrollerar sina bröst, så var det första gången ordet ”bröst” nämndes i pakistansk tv.

Förändra världen

Hon sa också att även om det är stora svårigheter i utvecklingsländerna, så finns det mycket att göra även i länder med högre välfärd. Kvinnolönerna släpar efter, liksom representationen i politik och företagsledningar.

– Men vi kan förändra världen, vi kan arbeta med rättigheter, vi kan visa varandra respekt och nå framsteg tillsammans, slutade hon.