Demokratipristagare med uppmärksammade gäster

Örebro universitets demokratipris går i år till Utrikespolitiska föreningen för att de möjliggör möten mellan kulturer, religioner och ideologier. Juryn uppmärksammar att föreningen främjat syftet att sprida kunskap och väcka debatt kring utrikespolitiska, internationella och globala frågor genom ambitiösa och spännande gästföredrag och samarbeten med andra föreningar och genom ett stort och expanderande nätverk av kontakter.

– Det är helt fantastiskt och ett stort och roligt erkännande av vår verksamhet, säger föreningens ordförande Arvid Vikman, som studerar statsvetenskap vid universitetet. Vi är en ganska nybildad förening och kan se tillbaka på ett intensivt verksamhetsår.

Omdiskuterade föreläsare

Det väckte stor uppmärksamhet när föreningen bjöd in Lars Vilks, nu har man också bjudit in sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson nästa vecka och senare i vår den radikale islamisten och antisionisten Mohamed Omar. Är ni ute efter att provocera?

– Vi verkar i en akademisk miljö där man ska lära sig och träna i att tänka kritiskt och granska olika samhällsfrågor, säger Arvid. De här personerna håller sina anföranden, men det finns också gott om tid att ställa frågor till dem. Vi vill inte provocera men är intresserade av att diskutera yttrandefrihetens gränser.

Främja demokratin

Örebro universitet inrättade det årliga demokratipriset 2004. Det ska belöna insatser som bidragit till att främja demokratin eller den demokratiska andan vid universitetet. Priset skall gå till en anställd, student, grupp av anställda/studenter, eller förening vid Örebro universitet som arbetat aktivt med demokratiutvecklingen.

Juryn för årets pris består av Louise Berglund, ordförande, universitetslektor i historia, Eva Sahlberg Blom, kanslichef vid fakultetskansliet och Peter Berglez, docent i medie- och kommunikationsvetenskap.

Priset delas ut den 12 februari vid Örebro universitets doktorspromotion och professorsinstallation.

Text: Lars Westberg

För mer information:
Louise Berglund 019-30 37 06
Arvid Vikman 070-994 55 12