Drottningen och rekordmånga andra på Barnrättsdagar

Barnrättsdagarna 2011, som avslutades med ett tala av drottning Silvia, blev en stor framgång för Örebro universitets Barnrättsakademi och de båda medarrangörerna Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Professor Staffan Janson, som leder verksamheten vid Barnrättsakademin, konstaterar att Barnrättsdagarna nu är etablerade och lockar allt fler deltagare.

– I år var det 585 deltagare och vi hade från början budgeterat för 420, så det är mycket glädjande. Vi hade också ett mycket aktuellt tema och det bidrog säkert till det stora intresset, säger han.

”Barn i samhällsvård” var temat i år och efter att Upprättelseutredningen presenterade sina resultat för en tid sedan har missförhållanden för barn som omhändertagits för vård uppmärksammats på olika sätt.

Lyssna på barnen

Flera föredrag och seminarier tog upp vikten av att lyssna på barnen själva och det var också centralt i det avslutande panelsamtalet, som mycket kom att handla om hur man ska kunna förändra arbetet så att man verkligen lyssnar på barnen.

Det fångade också drottning Silvia upp i sitt anförande, där hon också berättade om kungafamiljens projekt World Child & Youth Forum, som varje år i november, ska uppmärksamma och fånga nya idéer i barnkonventionens anda.

En av deltagarna i panelsamtalet var socialchefen i Katrineholm, Åke Strandberg, som berättade om det fyraåriga projekt, som kommunen nyligen startat i samarbete med Örebro universitet.

Forskarhjälp

– Vi ska få forskarhjälp med att undersöka om de sociala insatser vi gör är till nytta och om de inte är det, se vad man kan göra för att det ska bli bättre, sade han. I första hand är det en doktorand som arbetar, men vi hoppas det ska bli fler. Arbetet ska ha ett särskilt barnperspektiv.

Även barn- och äldreministern Maria Larsson talade om forskningen och hur viktigt det är att ta till sig de nya resultat som kommer fram och omsätta dem i praktiken.

– Vi har anslagit pengar till kommun- och landstingsförbundet för att de ska anställa utvecklingsledare, som på ett regionalt plan ska kunna föra ut nyheter i kommunernas sociala verksamheter, sade hon.

Barnmisshandel

Staffan Janson berättade att man redan börjat fundera på nästa års Barnrättsdagar, som blir den 17-18 april 2012.

– Vi diskuterar om det ska handla om barnmisshandel. Det viktiga för oss är att de här dagarna har fokus på barns rättigheter och är kopplat till konkreta verksamheter.

Barnrättsdagarna ger Barnrättsakademin värdefull publicitet. Det är en mötesplats som ger tillfälle till samtal och Staffan Janson berättar också att akademin får flera förfrågningar om sin kursverksamhet efter de här dagarna. Han ser också ett uppsving i akademins verksamhet efter en tids svacka.

– Vi har genomfört ett rekryteringsarbete och när personalen är på plats hoppas jag att så många som möjligt inom sociologi och rättsvetenskap ska kunna fokusera på barns rättigheter i sitt forskningsarbete

Text Lars Westberg