En vecka med fokus på mat och motion

I dag startar uppmärksamhetsveckan "Ett friskare Sverige". Barn och ungdomar står i fokus och forskare ger skolor tips hur de kan väva in goda matvanor och fysisk aktivitet i undervisningen.
– Det ska inte bara vara nyttigt och hälsosamt att röra på sig och äta bra – det ska framför allt vara roligt, gott och kul, säger Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet.

– Barn tycker till exempel att det är roligt att flytta ut undervisningen. Det har visat sig att det dessutom minskar stressnivåerna hos barnen, förbättrar inlärningen och påverkar fantasi och kreativitet positivt. Och det går att vara ute i stort sett alla ämnen, säger Charli Eriksson, som är föreståndare för Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, NCFF.

NCFF har fått i uppdrag av regeringen att stimulera barn och ungdomar till en hälsosam livsstil. Centret forskar om bland annat ungdomars matvanor, fysisk aktivitet, psykisk hälsa och alkohol och medverkar nu i uppmärksamhetsveckan som Statens folkhälsoinstitut samordnar.

Hitta lösningar

– NCFF arbetar inte bara med att kartlägga faror och risker utan går ett steg längre och utvecklar åtgärder och insatser, som vi sprider information om för att de ska bli en del av till exempel skolans verksamhet, säger Charli Eriksson.

Till exempel visar forskningen att många ungdomar får upp till 30 procent av sin energi från ohälsosam mat. Problemet med det är att den maten tar plats från hälsosammare alternativ som skulle göra att de mår bättre och presterar bättre i skolan och på fritiden. Generellt äter barn frukt och grönsaker två gånger per dag och sötsaker tre gånger per dag.

– Det finns enkla knep för att vända detta. Det har visat sig att en variationsrik salladsbuffé som placeras först i matkön gör att fler elever äter enligt tallriksmodellen. Skolan kan minska elevers godisätande genom att inte sälja läsk, godis och sötsaker i skolans kafeteria.

Geocaching och parkour

– Under uppmärksamhetsveckan lyfter vi fram praktiska insatser som kan genomföras i skolans vardag. Vi tar upp fysisk aktivitet, matvanor, stress och kroppsideal. Vi vänder oss både till elever och lärare med saker att fundera över och lektionstips. Vi blandar det vardagliga med att tänka nytt.

– Vi har tagit fram ett material, som har gått ut till alla högstadie- och gymnasieskolor. Nya idéer som geocaching, en modern form av skattjakt med gps, och parkour, konsten att ta sig fram i alla sorters miljöer genom att hoppa, klättra och balansera, blandas med andra tips om hur man kan uppmuntra barn och ungdomar att vara aktiva, äta rätt och må bra.

Text: Linda Harradine