EU satsar 29 miljoner på tekniska hjälpmedel för äldre

En tryggare och friskare ålderdom är målet för projektet Giraff+ som nu får 29 miljoner kronor av EU för att utveckla avancerade tekniska hjälpmedel för äldre. Det internationella projektet, som leds av Silvia Coradeschi vid Örebro universitet, ska bland annat ta fram tekniska lösningar som gör det möjligt att kontinuerligt övervaka äldres hälsa.

- Vi har sedan flera år tillbaka en omfattande forskning runt tekniska lösningar som ska underlätta för äldre, och det här blir en viktig förstärkning av vår verksamhet, säger Silvia Coradeschi, professor i informationsteknologi, och teknikforskare vid robotikforskningscentrumet AASS vid Örebro universitet.

- Det system som ska utvecklas i projektet Giraff+ ingår i framtidens intelligenta hem, där de boende kan omges av olika system som övervakar, skyddar och upptäcker faror, och därmed ökar tryggheten och livskvaliteten för de äldre.

Giraff+ bygger på ett nätverk av sensorer i hemmet, som kan övervaka hälsan genom att mäta blodtryck och kroppstemperatur. De kan också registrera rörelser, och upptäcka om någon ligger stilla ovanligt länge, eller plötsligt ramlar.

Larma och utvärdera

Informationen från sensorerna analyseras av ett intelligent system, som snabbt kan larma vårdgivaren i akuta situationer, men också användas för långsiktig utvärdering av patientens hälsa.

- Systemet ska också kunna utföra individuella tjänster, som att kartlägga en persons sömnmönster när det finns behov av det.

En fjärrstyrd mobil robot med bildskärm och högtalare, den så kallade Giraffroboten, kommer också att vara en del av systemet. Med hjälp av den kan vårdgivare ”besöka” patienten för att de tillsammans ska kunna diskutera och planera vård utifrån den information som systemet har registrerat.

Testas av äldre i tre länder

En central del av projektet är att systemet ska utvärderas utanför forskningslaboratoriet. Därför kommer det att installeras och testas av äldre personer i minst 15 hem i tre länder: Sverige, Spanien och Italien.

- Det är utvärderingarna som ska driva utvecklingen inom projektet. Vi ska ta fram ett användarvänligt system som erbjuder tjänster som upplevs som okomplicerade och värdefulla.

- Och genom att använda billiga komponenter som redan finns att tillgå hoppas vi skapa ett prisvärt system som snabbt kan komma ut på marknaden.

Giraff+, som alltså samordnas av Örebro universitet, omfattar 12 samarbetspartner i 6 europeiska länder. De svenska samarbetspartnerna är Örebro läns landsting, Mälardalens högskola, Lunds universitet, samt de två företagen Tunstall och Giraff AB. Projektet stöds även av Robotdalen och Örebro kommun.

Text: Ingrid Lundegårdh