Forskning om militärmusikernas historia får stöd från VR

När man talar om musik i dag står talang och intresse ofta i fokus. För musikelever inom försvaret på 1940-talet var det främst ekonomiska skäl som låg bakom ansökan till musikkåren. Ändå är det många av den tidens musikelever som har varit med och byggt upp dagens musikliv. Nu har Örebroforskaren Maria Westvall fått 760 000 kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur militärmusikernas livslånga musikintresse växte fram.

Musikelever till militärmusikkåren anställdes redan i 13-årsåldern och de flesta hade få eller inga erfarenheter av att spela instrumentalmusik.

– De kom ofta från hem med ansträngd ekonomi och sökte för att bli musikelever vid regementena av ekonomiska skäl. Men musiken har för många militärmusiker blivit så mycket mer än ett arbete. De byggde upp såväl intresse som färdighet, säger Maria Westvall, forskare i musikpedagogik vid Örebro universitet.

Dessa musiker, som i dag är mellan 75 och 85 år gamla, blev dessutom stommen i det mångfacetterade musikliv som växte fram efter andra världskriget både på regional och nationell nivå i Sverige. De har förutom sitt arbete i militärmusikkåren varit inflytelserika i samhällets musikliv både som musikpedagoger och musiker, framförallt inom den kommunala musikskolan och genom medverkan i orkesterföreningar.

Musik för alla

– Militärmusikerna har genom sitt engagemang bidragit till att göra musik och musicerande tillgängligt för de breda folklagren, säger Maria Westvall.

– Jag kommer att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, deras musikintresse och musikaliska kunskaperna växte i samband med de utmaningar och upplevelser av musik och musicerande som de mötte både som enskilda musikelever och som en del av musikkåren.

– Detta har stor musikpedagogisk relevans även i dag. Det är viktigt att identifiera såväl inom- som utommusikaliska faktorer och undersöka utbildningens betydelse för ett livslångt musikintresse och därmed ett hållbart professionellt musikerskap.

Text: Linda Harradine