Forskningslägenhet invigd

Nu har dörrarna öppnats till den forsknings- och innovationslägenhet, som är en unik samverkanssatsning mellan Örebro universitet, Örebro kommun, landstinget och ett stort antal företag. Robotikforskningen ska här tillsammans med offentliga aktörer och företag inom en rad olika branscher visa upp, testa och utveckla smarta lösningar för äldres hemmamiljö.

– Forskningen utvecklar idéer, men vi behöver också användare, företag, politiker och en rad andra människor för att förverkliga idéerna, sade Federico Pecora, post doc vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) på Akademin för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet, när han talade i samband med invigningen.

Den förrättades av landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg Fransson (S) och kommunalrådet Rasmus Persson (C), som genom att knyta ihop ett blågult band betonade att det var ett samarbetsprojekt.

Gemensam satsning

– Det här är en satsning av två olika politiska majoriteter, vilket understryker att vi satt människan i centrum för att förverkliga detta, sade Marie-Louise Forsberg Fransson och Rasmus Persson hoppades att den kommunala vården och omsorgen genom det här projektet skulle bli mer öppen för teknisk utveckling.

– Att människor med hjälp av teknik kan få en bättre omsorg behöver inte betyda att det sker på bekostnad av personliga möten, det kan i stället ge individen större frihet, sade han.

Miljö för tester

Forsknings- och innovationslägenheten ligger vägg i vägg med de vanliga, bebodda seniorlägenheterna vid Ängen. I forsknings- och innovationslägenheten kommer en rad hjälpmedel och lösningar för äldres hemmamiljö att visas upp, testas och utvecklas. Det handlar om robotar, rullstolar, kommunikationshjälpmedel, larmfunktioner och specialanpassade möbler.

– Forskning inom teknik har en stor potential att bidra till en ökad livskvalitet för äldre, men det gäller att hitta det verkliga behovet och våga testa utanför labbmiljö, berättar Amy Loutfi och Federico Pecora, som är forskare inom robotik vid Örebro universitet. Vi behöver nya konstellationer med användare, och inte minst företag, för att kunna nyttiggöra vår forskning.

Samverkan

En viktig aktör bakom satsningen på forsknings- och innovationslägenheten är Business & Science Arena Örebro, som har i uppdrag att skapa samverkan mellan forskning, företag och offentliga aktörer. Merit Israelsson är projektledare där:

– Den här typen av samverkan ger företagen en unik möjlighet att tillsammans med forskning utveckla produkter, tjänster och koncept som de troligtvis inte skulle ha möjlighet till annars, säger hon.

Text: Lars Westberg