Första spadtaget till universitetets nya hus vid USÖ

Måndagen den 31 oktober påbörjades byggnationen av universitetets nya utbildnings- och forskningshus, som byggs i direkt anslutning till universitetssjukhuset. Huset ska inhysa universitetets läkarstudenter under större delen av utbildningen och huset ska stå färdigt hösten 2013.

– En sådan här dag behövs ingen överrock, man är så varm av glädje, sa rektor Jens Schollin inför åhörarna som samlats för att ta del av byggstarten av Campus USÖ den 31 oktober.

Universitetets första läkarstudenter började vid Örebro universitet i januari 2011. När utbildningen är fullt utbyggd kommer 700 läkarstudenter att läsa vid universitetet. Under större delen av utbildningen är det mycket viktigt med närhet till universitetssjukhuset. Campus USÖ har därför hela tiden varit en förutsättning för att driva en högklassig läkarutbildning. I januari 2014 kommer utbildningens pionjärstudenter att flytta in i de nya lokalerna.

Skapat något unikt

– Det här har varit en femton år lång resa och det är många känslor och minnen som blossar upp när jag besöker just det här området. Jag kan bara hålla med vår utbildningsminister som säger att vi har lyckats skapa något som ingen kommer att lyckas med i Sverige en gång till, berättade Jens Schollin.

Landstingsstyrelsens ordförande och landstingsrådet Marie-Louise Forsberg-Fransson lyfte fram den goda samverkansanda som har gjort det hela möjligt:

– Nu har vi läkarstudenter på plats, studenter som aktivt har valt att läsa i vårt län. Utan allas goda insatser hade vi aldrig klarat detta.

Campus USÖ placeras mellan USÖ och CV-området och arkitekturen ska harmonisera med den övriga bebyggelsen i området.