Global Journalism ser på Örebro

Den persiska bokhandeln, som blev afro-frisersalong, hur det är att vara född i Sverige av arabiska föräldrar, varför tidningsbudet inte vill vara med på bild. Det är bara tre axplock ur innehållet i de två webbsidor som studenterna på Global Journalism-programmet vid Örebro universitet producerat och som det var examination på häromdagen.

Explorebro och ÖrebroConnect har de kallat sina produkter, som valt integration i Örebro respektive Örebro i ett cykelperspektiv som teman. Kursen handlade om att producera en webbsida, något som var nytt för de flesta. Studenterna har fått göra allt från grunden, design, programmering och dessutom produktion av innehållet, som är både text, bild och filmer.

Maria Tarasova från Ryssland och Angela Chambers Jenkins från USA ledde varsin grupp, som fick presentera sina arbeten under examensseminariet.

– Det har varit lärorikt, jag kunde inget om att göra en webbsida innan den här kursen, säger Angela.

– Vi har verkligen fått träna samarbete, säger Maria. Här finns det väldigt stor skillnad i bakgrund.

Hårt arbete

Walid Al-Saqaf ledde kursen och berömde deltagarna för att de klarat många svårigheter och lagt ned stort arbete under den månad kursen pågått.

– Det handlar om utbildning, så ingen kan begära att sidorna ska vara perfekta, men de är intressanta, säger han.

Resultatet är fascinerande och bör vara intressant för många utanför utbildningen, inte minst för dem som arbetar med att presentera och marknadsföra Örebro kommun. Här får de en omfattande beskrivning av hur staden uppfattas av verkligt internationella besökare.

Här finns texter om läkaren från Ukraina, svenskläraren från Tyskland, den ryskfödda förlagsredaktören, om problemet med plagiering på universitetet, hur avgifter för studenter utanför EU slår, om hunddagis, tidningsbud, om bekymmer med cykelreparationer för att nämna en del.

Med andra ögon

Med sin bakgrund möter Global Journalism-studenterna Örebros invånare, både de infödda och de invandrade, med andra ögon och ger beskrivningar som man kanske inte hittar på andra håll.

ÖrebroConnect presenterar sig så här: We aim to share the richness of our international backgrounds through the lens of an Örebro resident. We come from Asia, Europe, Africa, America and the Middle East, but we have observed oneness and harmony among ourselves in this beautiful spot in the world.

Explorebro beskriver sin sida så här: Welcome to ExplÖrebro, a visitor’s window to the city that lays in the heart of Sweden. In the Town of Cycling that offers over 180 kilometers of cycle paths and pedestrian walkways, our reporters pedaled to various places and met a variety of people to enlighten you with news and information pertaining to lifestyle, culture, nature, and places not often covered in other websites about this city. Explore Örebro with ExplÖrebro and take an adventure with the reporters on bikes.

Text Lars Westberg