Grythyttan firade med stjärnorna i sikte

Röda mattan låg utrullad på Konserthustrappan i Stockholm när Grythytte Akademi vid Örebro universitet firade sina första 20 år med ett framtidsseminarium och åtföljande mingel. Ad Astra, mot stjärnorna, var temat, närmare 400 personer mötte upp från näringsliv och akademi.

Eftersom det var Grythyttan som stod som värd, inramades naturligtvis allt av smakfullt arrangerat tilltugg till den akademiska diskussionen: Kaffe med sju sorters kakor och till minglet efteråt champagne med sju sorters plättar med olika garnering och smak.

Grythytteakademins chef Tobias Nygren fångade både Grünewaldsalens målningar och temat för seminariet, Ad Astra, i sitt inledningsanförande när han sa att syftet var att skapa morgondagens stjärnor inom hotell- och restaurangnäringen mer än att titta i backspegeln. Rektor Jens Schollin hakade på med att hoppas att den fantastiska utvecklingen vid Grythyttan, som gjort det till universitetets främsta varumärke, skulle fortsätta så att man om 20 år kan fira ytterligare framgångar.

Jubileumsseminariet var i hög grad ett möte mellan näringslivet och akademin. Av gästerna kom ungefär hälften från branschen och andra halvan var före detta studenter på Grythyttan.

På scenen möttes företrädare för näringen och universitetet i ett samtal, men först gav professor Cathy Enz från Cornell University i USA, ett världsnamn inom utveckling och ledarskap av hotellnäring och värdskap, en inspirerande föreläsning om hur man kan utveckla en idé.

Cathy Enz gav alla en del att tänka på när hon började med att påpeka att servicenäringen i väldigt liten utsträckning är innovativ.

– Egentligen borde vi haft många nya idéer under lågkonjunkturen. Dåliga tider är nämligen bra tider för utveckling, rätt tid för innovationer. Då står man välrustad när det blir bättre.

Framgångsfaktorer

Hon presenterade fyra punkter för att nå framgång med investeringar inom servicenäringar.

– Skapa din egen position med ett eget innehåll, var inte som alla andra. Hur många hotell finns det inte som ser exakt lika ut och där det bara skiljer en aning på priset. Det andra är att du ska dela in kunderna i olika segment och så satsa på de kunder som är mest värdefulla för din verksamhet, välj bort de andra.

I den tredje punkten tog hon Iphone, som exempel. Varför blev den en mer populär mobiltelefon än den i många avseenden tekniskt bättre Motorolan?

– Apparna!

Till Iphone kan vem som helst göra en applikation till glädje för den egna verksamheten. Det skapar ett mervärde, som kunderna uppskattar mer än bättre teknik och lägre pris.

Sätt korrekt pris på din vara, var den fjärde delen av Cathy Enz recept. Låt inte kunden betala för sådant som han eller hon inte har nytta av, men skapa en nisch med egenskaper som är dina egna och ta betalt för dem.

– Om du tänker bli servicenäringens Iphone, så krävs det appar, avslutade hon.

De nya ledarna

John Chrispinsson var moderator för det följande samtalet om hur morgondagens ledare skapas inom hospitalitybranschen. Han började med att intervjua de tidigare studenterna Sanna Bastås och Johan Swahn om hur de såg på utbildningen.

Sanna tyckte att den överträffat henne förväntningar, men att näringen kanske inte är van att ta emot studenterna med tre års utbildning på rätt sätt.

– Det är viktigt att studenterna får känna att de har nytta av sina kunskaper och får chansen att utveckla dem.

Johan Swan har fortsatt med forskning inom ICA-koncernen. Han hade redan sett resultat av sin forskning, som handlar om att använda smak i marknadsföringen, på ICA:s paket.

– Men förståelsen från båda parter av skillnaden mellan akademi och företag måste öka, sade han.
Det såg Mischa Billing, lektor i Grythyttan, som nästa steg, att få i bransch och forskning att samarbeta.

Chockerande kunskap

– Carl-Jan Granqvist chockade branschen med att den behövde kunskap när Grythyttan startade, nu är det dags för nästa steg, sade Mischa.

– När branschen och akademin ska mötas är ”nytta” ett nyckelbegrepp. ”Vad är det vi ska göra?” är en utgångspunkt i design. Användarnyttan men också ämnesutvecklingen är viktiga, sade Erika Lagerbielke, formgivare och designprofessor vid Linnéuniversitetet. Hon menade att en utbyggd och utvecklad utbildning också bidrar till att höja statusen för branschen.

Gångbara ledare

Från näringslivet menade Joakim Nilsson, Scandic, och Gunilla Rittgård, Fazer, att ledarskapsutbildningen behöver bli bättre och hämta inspiration och erfarenheter från andra branscher.
– Våra toppchefer måste vara intressanta även för andra branscher, sade Joakim Nilsson och menade att ett ökat samarbete med forskningen skulle bidra till att öka intresset.

Gunilla Rittgård menade att en höjd status skulle göras näringen intressantare.
– Under senaste krisen var det ingen som diskuterade tjänstesektorn, trots att vi tappade 35 procent sade hon.

Jens Spendrup såg det som mycket viktigt att ha djup kunskap om den egna branschen och såg ledaren som en orkesterdirigent.– En djupt musikalisk person, men som förstår att varje musiker har betydelse för att resultatet ska bli bra.

Jens Schollin fick frågan om ett ökat samarbete med näringslivet inte var en fara för den fria forskningen.

– Nej den fria forskningen är mycket viktig, men det står inte i motsats till att universitet och högskolor måste spela en mer aktiv roll i samhället. Kunskap krävs för auktoritet. Forskningen får heller uppfattas som märkvärdig, det handlar om att utnyttja studenternas kunskaper.

Hyllade veteraner

Innan det mer fria umgänget mellan akademin och näringslivet tog vid, passade Tobias Nygren på att tacka tre av pionjärerna, som var med det första året när det var 18 studenter som började på utbildningen. Birgitta Ulmander, tidigare mångårig prefekt, Inga-Britt Gustafsson, professor emerita och Carl-Jan Granqvist fick blommor och applåder.

– De är grunden, inspirationen, de är som mor och far och utan dem inga stjärnor.

Text Lars Westberg