Högskoleverket godkänner socionomutbildningen

För ett och ett halvt år sedan granskade Högskoleverket landets socionomutbildningar och Örebro universitet var ett av sju lärosäten som fick kritik. Nu bedömer Högskoleverket att utbildningen vid Örebro universitet håller hög kvalitet och universitetet får behålla tillståndet för socionomexamen.

Efter utvärderingen av socionomutbildningen 2009 fick Örebro universitet ett år på sig att åtgärda de brister som Högskoleverket påtalat.

– Dagens beslut är en bekräftelse på att vi har jobbat rätt, säger Anna-Karin Andershed, akademichef för Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.

En generell inriktning

Örebro universitet hade tidigare en socionomutbildning med tre inriktningar men från och med våren 2011 erbjuder universitet en generell inriktning. Den grupp av sakkunniga som granskat utvecklingen bedömer att utbildningen nu sammantaget håller en hög kvalitet.

I rapporten till Högskoleverket skriver bedömargruppen att tydliga mål för en generell socionomutbildning har utarbetats, undervisningen i personlig och professionell utveckling är förbättrad samt att bedömningskriterier och kravnivåer är säkerställda.

Text: Linda Harradine