Högskoleverkets besked om ämneslärarexamen

Idag meddelade Högskoleverket (HSV) vilka ämneslärarexamina som beviljats. Örebro universitet får godkänt på tre av sina ansökningar. HSV beviljar Örebro universitet examensrättigheter för historia, idrott och hälsa samt samhällskunskap.

- Utfallet för ämneslärarexamen för Örebro universitets del är nedslående, säger Krister Persson, ordförande för Centrum för lärarutbildning (CFL) och ansvarig för lärarutbildningarna vid Örebro universitet. Något annat finns inte att säga. Vi får historia, idrott och hälsa och samhällskunskap, vilket vi är glada för, men inget mer. Nu får vi granska HSV:s synpunkter och göra nödvändiga justeringar för att därefter återkomma med förnyade ansökningar så snart detta blir möjligt.

Örebro universitet sökte rättigheter för ämneslärarexamen i ämnena bild, biologi, engelska, idrott och hälsa, historia, hem- och konsumentkunskap, kemi, matematik, musik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk och teater.