Internationellt pris till miljöforskare

Miljökemisten Helena Nilsson vid Örebro universitet har fått Otto Hutzinger-priset för sin presentation vid en internationell miljökonferens i Bryssel. Hennes forskning visar för första gången att människokroppen kan omvandla kemikalien FTOH till det giftiga fluorämnet PFOA.

- En nära besläktad kemikalie till PFOA, nämligen PFOS, är redan förbjuden och nu är PFOA också på väg att fasas ut. Men då är det viktigt att känna till att det finns andra källor som man också måste ta hänsyn till, berättar Helena Nilsson, som är forskarstuderande vid Akademin för naturvetenskap och teknik.

Hon har följt professionella skidvallare som i sitt arbete utsätts för olika fluorämnen, för att undersöka hur mycket av kemikalierna som tas upp i deras kroppar.

Stort intresse

- Normalt exponeras vi för väldigt låga halter av FTOH i luften, och då är det svårt att påvisa en omvandling till PFOA. Men luften som vallarna andas in innehåller enormt höga halter av ämnet, och det har gjort det möjligt att identifiera den gradvisa nedbrytningen av FTOH till PFOA.

Helena Nilsson presenterade sina forskningsrön på miljökonferensen Dioxin 2011 i augusti och var en av två unga forskare som belönades för sina vetenskapliga bidrag inom kategorin ”Toxikologi, humanexponering och riskbedömning”.

- Det är självklart roligt att få uppskattning för sitt arbete och det var kul att så många visade så stort intresse för min forskning.

Text: Ingrid Lundegårdh