Juridikprofessor debatterar monarkins ställning

”Svenska politiker tycks lida av total beröringsskräck inför monarkin.” Det skriver Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, i en debattartikel i fredagens Svenska Dagbladet.

- Det är nästan omöjligt att avsätta kungen. Men det hindrar inte att monarkin moderniseras, skriver Joakim Nergelius.

Han anser att den senaste tidens debatt om kungens ställning visar att de nuvarande grundlagsreglerna om monarkin behöver ses över. När Grundlagsutredningen 2004 fick i uppdrag att modernisera den svenska grundlagen, ingick inte de mest ålderdomliga grundlagsbestämmelserna av dem alla – de som gäller kungens ställning.

- Ledande politiker väljer att göra det enkelt för sig genom att hänvisa till 1971 års Torekovskompromiss om monarkins ställning, men tycks ha missuppfattat dennas innebörd, skriver han.

Torekovskompromissen innebar att monarkin ska bevaras, men att statschefen ska sakna politiskt inflytande och endast ha representativa uppgifter.

- Denna överenskommelse hindrar naturligtvis inte att monarkin moderniseras, till exempel genom att den straffrättsliga immuniteten avskaffas eller begränsas eller genom att kungen inte längre är ordförande i Utrikesnämnden, konstaterar Joakim Nergelius i debattartikeln.

Klicka här för att läsa artikeln i Svenska Dagbladet.

Text: Ingrid Lundegårdh