Klartecken för fortsatt utbildning av förskollärare

Örebro universitet får fortsätta att utbilda förskollärare och nya studenter kan börja på utbildningen redan till hösten. På tisdagen beslöt Högskoleverket att bevilja universitetet examinationsrätt.

Det väckte stor uppmärksamhet i vintras när Högskoleverket avslog många lärosätens ansökningar om examinationsrätt för förskollärare. Örebro universitet skickade i januari in en ny ansökan, som nu godkänts.

– Vi har tagit till oss kritiken och dels förbättrat utbildningen, dels tydligare beskrivit hur vi uppfyller examensmålen, säger Krister Persson, som är ordförande för Centrum för lärarutbildning (CFL) vid universitetet. Vi har till exempel beskrivit hur vi kan utnyttja universitetet som helhet för att hitta resurser till de olika ämnena.

Nöjd rektor

Även universitetets rektor, Jens Schollin, är nöjd med tisdagens besked.

– Vi har en lång tradition av att utbilda förskollärare i Örebro och det finns gedigen kompetens hos vår personal. Vi vet också att det finns stort behov av förskollärare runt om i kommunerna och det känns väldigt bra att nu kunna vara med och tillgodose det.

Den bedömargrupp, som granskat universitetets ansökan, tillstyrker den på alla punkter. Lärarresurser, utbildningsmiljö, styrdokument, undervisning, kurslitteratur och examination är tillfredsställande.

Trots att det varit viss osäkerhet kring utbildningen är det många studenter som sökt den och hoppats på att Högskoleverket skulle ge det positiva besked som kommit nu.

– Vi kommer att ta in 36 studenter till hösten, men nästa år kommer vi åter kunna ta emot de 60 som vi har utrymme för, säger Krister Persson.

Ämneslärare

Örebro universitet kommer också att få besked om hur det blir med examinationsrätten för ämneslärare före midsommar. Högskoleverket gav i vintras examinationsrätt i historia, samhällskunskap och idrott för gymnasiet och grundskolan åk 7-9.

I en förnyad ansökan vill universitetet kunna examinera ämneslärare i engelska, svenska och musik för gymnasiet och grundskolan 7-9 och dessutom i matematik för grundskolan.

– De signaler vi fått hittills är positiva, vi hoppas på ett ja. Säger Krister Persson. Men de utbildningarna kan starta först nästa höst.

Text Lars Westberg