Många kontaktmöten på mässan

– Företagen säger att vi kommer ut i rätt tid och det låter ju väldigt bra. Joakim Andel och Carl Wiberg, studenter på byggingenjörsprogrammet som blir klara i vår, var ett par av många studenter som besökte årets Campusmässa första tisdagen i februari. Bland många företag hade de fastnat hos konsultföretaget Sweco.

– Det är kul att möta så engagerade studenter, sade Malin Rosén, som svarar för infrastrukturverksamheten på Sweco i Örebro. Vi vill gärna att de som kommer till oss ska veta vad de vill. Vi är också öppna för att ta emot praktikanter, det är ett bra sätt att komma in i yrket.

Praktik är något Joakim och Carl gärna sett mer av i sin utbildning, studiebesök är inte tillräckligt.

Många studenter passade på tillfället att knyta kontakter med de 65 företag som visade upp sig. Redan i förväg tyckte sig Natalie Henriksson ha märkt ett ökat intresse från företagen att vara med på mässan, att medvetenheten om vad universitetet kan erbjuda har ökat. Det kan också ha att göra med att Örebro blivit årets studentstad och att läkarutbildningen startat, saker som uppmärksammats, liksom universitetets reklamkampanj.

Årets tema för Campusmässan är ”Din profil i sociala medier – ditt personliga varumärke”, som ska inspirera studenterna i sitt arbetssökande.

– Temat har varit uppskattat bland studenterna, sade Natalie Henriksson, som nu sätter igång med utvärderingsarbetet för att se om årets upplaga av Campusmässan blivit den succé hon tycker sig ha märkt.

Campusmässan bygger mycket på frivilligt arbete. Det finns en styrgrupp på tio personer och åtta olika arbetsgrupper. Totalt är ett 70-tal studenter inblandade i arbetet med mässan.

Text: Lars Westberg