Marginalisering i fokus vid internationell konferens

Under tre dagar samlas forskare från olika delar av världen och skilda forskningsfält för att diskutera marginalisering. Konferensen, som stöds av Vetenskapsrådet, anordnas av forskningsmiljön Kommunikation, Kultur och Mångfald - Deaf Studies, KKOM-DS, vid Örebro universitet och kommer att behandla utsatthet i relation till skola, sjukvård och funktionshinder.

– Upplägget på konferensen är vad de i USA kallar "sandpits". I vårt fall kommer såväl seniora forskare som doktorander mötas och diskutera marginaliseringsprocesser utifrån flera olika perspektiv på ett avslappnat sätt under tre dagar med start måndag, säger Sangeeta Bagga-Gupta, som är huvudansvarig för konferensen.

– Vi har begränsat antalet deltagare och värnar om det lilla formatet för att få en nära kontakt och fördjupa diskussioner samtidigt som det ska vara kreativt och lekfullt. Prestigen får man lämna utanför, säger Sangeeta Bagga-Gupta.

– Forskare med olika fokus – till exempel musikvetenskap, språkvetenskap, funktionshinder och genusvetenskap - kommer samman för att diskutera samma tema. Vi kommer dessutom från fem olika länder, har mycket att lära av varandra och kan berika varandras forskning, säger Marianne Öberg-Tuleus, KKOM-DS nya forskningsledare.

Forskare från såväl Hedmark University College i Norge som University of Illinois, University of California och University of Minnesota i USA samt Göteborgs universitet kommer att hålla inspirationsföreläsningar.