”Maten ger oss mycket mer än bara näring”

Alltför länge har vi bortsett från att måltiden är en gestaltning av mänskliga värden. Det är dags att gastronomin ges sin berättigade plats bland andra kulturyttringar, menar Richard Tellström, lektor i måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan, i Svenska Dagbladet den 20 oktober.

Efter en mediedebatt 2009, där krögare anklagade krogkritikerna för att vara okunniga, ville Richard Tellström undersöka området djupare. En sådan studie – om krogkritikerrollen – hade aldrig gjorts i Sverige och genom medel från Gastronomiska Akademiens stiftelse genomförde han en intervjustudie med denna, som han kallar ”vår hemligaste kritikerkår”.

Utifrån denna studie skriver Richard Tellström i dagens Svenska Dagbladet att krogkritik i Sverige idag huvudsakligen är en konsumentjournalistik, en slags objektiv Råd- och Rön-granskning. Men måltiden är så mycket mer. Den är ett uttryck för värderingar, idéer och ställningstaganden.

– Kanske kan Restaurang- och hotellhögskolan utveckla restaurangreflektion mot ett mer kulturkritiskt perspektiv och flytta krogupplevelsen från ekonomi och näring, till upplevelse och berörande känslor. Jag hoppas och tror att mitt bidrag kan fungera som ett av många inlägg i debatten om restaurangens betydelse för samtidsmänniskan, säger Richard Tellström.

Läs mer på Svenska Dagbladets webbplats