Miljöpartiet besökte Örebro universitet

Miljöpartiets språkrörskandidat Åsa Romson och det lokala kommunalrådet Ia Malmqvist besökte i går forskningsmiljön Människa-Teknik-Miljö, MTM, vid Örebro universitet. Professor Bert van Bavel berättade om samarbetet med FN och om MTM:s forskning om miljögifter.

– Vi arbetar för att skapa uppmärksamhet och sprida information för att regler och lagar för miljö- och hälsofarliga kemikalier ska skärpas ytterligare. Politiker är självklart en viktig grupp att nå, säger Bert van Bavel.

Han har arbetat länge med att varna för användning och spridning av miljögifter. Han anser att trots att vi i dag är mer miljömedvetna glöms det här problemet bort.

– Det är många som tror att problemen är lösta men vi vill göra det tydligt att det finns mycket kvar att göra. Det är en av anledningarna till att vi deltar i FN:s Safe Planet kampanj, säger Bert van Bavel.

Kemikalier i vårt blod

Kampanjen samlar in blodprover från kända personer som analyseras i Örebrolabbet för ämnen som är långlivade och skadliga. Ämnen som kan ge upphov till cancer, reproduktions- och utvecklingsstörningar.

– Det är för att visa att kemikalier, som vi använder i textilier, elektronik och som bekämpningsmedel även finns i vårt blod.

Kemikalier sprids över hela världen även långt från de platser där de producerats och använts. Det har kemiforskarna Anna Rotander och Anna Kärrman fått uppleva på ett nytt sätt under sin resa ombord på miljöorganisationen 5 Gyres segelbåt Sea Dragon. 5 Gyres undersöker på ett miljövänligt sätt hur mycket plast som har samlats och blivit en del av havsmiljön i de fem stora havsvirvlarna i Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen. Örebroforskarna analyserar vilka miljögifter som finns i fisk och i havsvattnet.

Nya mätningar

Bert van Bavel visade runt Åsa Romson och Ia Malmqvist i MTM:s laboratorium och berättade om framtida planer och projekt.

– Om äventyret på havet kan man läsa i vår blogg. Dessutom pågår mätning av miljögifter i blodprover från lokala politiker, länshövdingen och Örebro universitets rektor. Resultaten kommer att presenteras 31 maj vid ett seminarium organiserat av Länsstyrelsen i Örebro, avslutar Bert van Bavel.

Följ bloggen: www.havavplast.blogspot.com

Text: Linda Harradine