Ministersamtal om hur forskning blir företag

Att omsätta kunskaper och forskning i företagande och sysselsättning är viktig uppgift för ett universitet. När näringsminister Maud Olofsson (C) besökte Örebro universitet i anslutning till Hindersmässan deltog hon i ett rundabordssamtal med nya företagare som på olika sätt har anknytning till universitetet.

Deltagarna i samtalet beskrev på olika sätt hur deras företagande startat och förverkligats. Ett gemensamt bekymmer för flera av dem var att klara de första stegen, där det ofta behövs stöttning med pengar och kunskap.

Det är därför Örebro universitet vill starta ett holdingbolag, som ska vara ett stöd för att forskningsresultat ska kunna omsättas i tjänster och produkter.

Lika villkor

– Den frågan hör inte till mitt departement, men det är klart att alla universitet bör ha samma villkor och jag ska ta med den här frågan, sade Maud Olofsson, som också särskilt träffade rektor Jens Schollin, den nyanställda affärsutvecklaren Sofia Larsen och den nya chefen för avdelningen Externa relationer och kommunikation, Anna Ragén. Det mötet understryker att Örebro universitet befinner sig mitt i ett strategiskt utvecklingsarbete gällande lärosätets uppgift att samverka med det omgivande samhället.

Runt bordet

I rundabordssamtalet mötte Maud Olofsson tre studentföretagare, som haft hjälp av Drivhuset att komma igång. Per Hjalmarsson berättade om Wec360 som utvecklat lösningar för att göra olika 3D-presentationer, Kersti Liss, industridesigner med företaget Produktdesign, samt Arvid Vikman, som i företaget Webvid producerar hemsidor.

Från forskningssidan berättade Peter Berglez, lärare på masterutbildningen Global Journalism, hur man försöker utveckla en idé om en global nyhetsbyrå utifrån det nätverk av journalister från hela världen som deltagit i utbildningen. Anna-Karin Andershed, akademichef på akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, berättade att hon egentligen inte varit intresserad av att starta företag, men att det var enda sättet att kunna förvalta det bedömningsinstrument, som hon och Henrik Andershed konstruerat.

Tjänsteföretag

– Vi har konstaterat att det ofta är svårt att omsätta tjänsteinnovationer i företagande och det är ett bekymmer, sade Maud Olofsson och antecknade flitigt.
Det gjorde hon också när Gunilla Lundberg från Transfer.nu berättade om Det unga mötet, ett mentorprogram för ungdomar nya i Sverige, liksom när Mikael Melitshenko från Inkubera och Anna Sjödin från Drivhuset berättade om sina verksamheter.

Kersti Manell, som är musiker men nu studerar på Affärshögskolan, berättade att det var Inkubera som hjälpt henne att utveckla idén om galoscher till motionsskor och dessutom hade hon deltagit i projektet med syfte att få kvinnors företagsamhet att växa.
– Det var otroligt bra, sade hon vilket särskilt gladde Maud Olofsson, som varit med om att satsa pengar till det.

Viktiga samtal

Efter mötet påpekade ministern hur viktiga hon tycker att den här typen av möten är där människor får berätta om sina erfarenheter.
– Jag får en känsla för vad som behöver göras och jag är tacksam att ha fått lyssna. Företagandet behöver förnyelse. Nu växer en ny generation företagare fram, som behöver ett gynnsamt klimat. Särskilt tror jag det finns många kvinnor, som har goda idéer inom tjänstesektorn.

Text: Lars Westberg