Nationellt samarbete för bättre IT-användning

Professor Åke Grönlund vid Örebro universitet har blivit vald till ordförande för den nya Svenska informationssystemakademin, SISA. SISA ska arbeta för att samordna och uppmärksamma forskning och utbildning som syftar till bättre IT-användning. Bland annat kommer SISA att dela ut ett pris till årets bästa doktorsavhandling i informatik för att belöna och uppmuntra goda forskningsinsatser.

– Alla institutioner vid svenska universitet som sysslar med forskning och utbildning inom informationssystem är medlemmar, säger Åke Grönlund.

Ämnet informationssystem utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Forskningen arbetar för att göra IT-systemen så nyttiga och användaranpassade som möjligt.

– Ämnet var förut mer tekniskt betonat, men pekar i dag särskilt på användarens betydelse vid databehandling. Ett axplock av områden där vi finns omfattar design av informationsmiljöer i fordon, näthandel, e-förvaltning, hälsa och sjukvård, och mycket annat, säger Åke Grönlund.

Starta egna företag

Inom informationssystemområdet finns en rad olika inriktningar, som kan leda till olika arbeten inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

– Vanliga yrkesområden är systemutvecklare, webbdesigner, experter på olika specialområden som informationssäkerhet, projektledare, programmerare, IT-strateger, IT-arkitekter och IT-chefer. Det är också vanligt att studenter går vidare till att starta egna företag.

Svenska InformationsSystemAkademin kommer närmast att ha en ämneskonferens i maj och i samband med det dela ut Börje Langeforspriset till den bästa doktorsavhandlingen i informatik.

Text: Linda Harradine