Nordiskt utbyte för Musikhögskolan

– Jag har haft ett fantastiskt program här och jag tror att ett nordiskt utbyte är särskilt viktigt för oss, som verkar i ett ämne som inte är så stort i varje land. Det säger Catharina Christophersen från Högskolan i Bergen, som besökt Musikhögskolan vid Örebro universitet under en vecka.

Musikutbildningarna i Norden har ett samarbete, Nordic Network for Music Education, NNME, som också är ett nätverk inom Nordplus, som också omfattar de baltiska länderna. Inom NNME ordnas utbyten både för studenter och lärare och varje år ordnas en intensiv veckokurs för masterstudenter i musikpedagogik på något av de 20 lärosäten i åtta länder som är med i nätverket.

Catharina har haft en intensiv vecka i Örebro där hon föreläst och även varit opponent vid ett licentiatseminarium. Hon har också berättat om det forskningsprojekt, som hon medverkat i hemma i Bergen. Det är ett treårigt projekt som engagerar tre forskare och åtta masterstudenter.

Kulturbidrag till skolor

– Vi forskar kring projektet ”Den kulturelle skolesekken”, som finns i Norge. Staten har anslagit 160 miljoner kronor som kommunerna ska ordna aktiviteter för i alla skolor, berättar hon. Vi ska undersöka hur det fallit ut.

Det påminner om det svenska Skapande skola, där skolorna får söka pengar hos Kulturrådet.

Om det finns anledning för henne att jämföra de norska och svenska systemen vet hon inte, men hon säger att det är väldigt intressant att träffa forskare från andra, liknande länder och jämföra det man håller på med.

Högskolan i Bergen, som är ett centrum för det här nordiska samarbetet, är en lärarhögskola där musik är ett av flera ämnen och Catharina säger att det är på gott och ont.

– Jag får inspiration av många lärare i andra ämnen, men ganska få som håller på med musik, säger hon och lägger till att hon gärna kommer tillbaka till Örebro.

Musikfilosofi i Oslo

Här har hon bland andra träffat Eva Georgii Hemming, lektor vid Musikhögskolan i Örebro. Hon åker inom kort till Oslo för ett utbyte med en forskarkollega där, som hon har ett musikfilosofiskt forskningsprojekt tillsammans med.
– Det är kul att få se utbildningen både på student och forskarnivå, säger hon och bävar en smula för det intensiva program som väntar i Oslo med undervisning, handledning av forskare och ett helt seminarium om musikpedagogik.

Intensivkurs till Örebro

Fler lärare från Örebro har sökt utbyte kommande år, till Vilnius, Helsingfors och Köpenhamn och man väntar fler besök i Örebro från andra håll också, berättar Maria Westvall, som är Musikhögskolans kontaktperson i det nordiska samarbetet.

– Vi hoppas också att NNME:s ansökan för de kommande tre åren ska beviljas. Vi har sökt för ett tema som handlar om Hållbar utveckling inom musikutbildningen, säger hon. Blir ansökan godkänd, kommer årets intensivkurs att hållas under en vecka i november här i Örebro.

Text: Lars Westberg