Ny forskningsstation för miljöforskning

En ny forskningsstation vid Kvarntorp i Kumla ger universitetets miljöforskare möjligheter att utveckla nya metoder för behandling av förorenad mark och ta reda på vad som kommer att hända med Kvarntorpshögen i framtiden. Stationen är ett samarbete med projektet Bergskraft 11.13 i Kopparberg, forskningscentrumet MTM vid Örebro universitet och Kumla kommun.

- Forskningsstationen ger oss möjlighet att genomföra försök i större skala och testa olika metoder för att hantera de miljöproblem som finns inom till exempel gruvdrift och relaterade branscher, berättar Lotta Sarz, forskare vid MTM på Örebro universitet och Bergskraft.

- Bara i Örebro län finns cirka 900 förorenade områden relaterade till historisk gruvdrift, som måste tas om hand av miljöskäl.

Testa olika framtidsscenarier

För Kumla kommun är det särskilt intressant att forskarna nu kommer att kunna testa olika framtidsscenarier för vad som kommer att hända med de föroreningar som finns i Kvarntorpsområdet. Det ger kommunen möjlighet att planera för en framtid, där en rad olika miljöfarliga ämnen kan börja läcka ut i omgivningen. I dag är fortfarande temperaturen i Kvarntorpshögen så hög att regnvatten förångas, och det därför inte sker något större läckage.

Skolelever får möjlighet att forska

Forskningsstationen kommer också att samarbete med Naturskolan, som drivs av Kumla kommun, genom att ge elever i årskurs 7 möjlighet att driva egna forskningsexperiment på forskningsstationen. Liknande skolprojekt drivs redan av Örebro universitet och Bergskraft i Ljusnarsberg och Skinnskatteberg.

Forskningsstationen i Kvarntorp invigdes torsdag 20 oktober.

Text: Ingrid Lundegårdh