Örebro universitet får bilda holdingbolag

Regeringen har beviljat Örebro universitets ansökan om att få bilda ett holdingbolag. Tio större företag och offentlig sektor står bakom holdingbolaget, som kommer att innebära ett effektivare arbetssätt mellan universitetet och näringslivet.

– Ett mycket glädjande besked och en stor framgång för universitetet. Det var länge sedan regeringen beviljade en ansökan om holdingbolag från ett universitet eller högskola, säger rektor Jens Schollin.

Outnyttjad potential

Bakgrunden till universitetets ansökan är att Sverige behöver fler och växande företag vars utveckling bygger på forskningsresultat. Den kunskap som genereras inom Örebro universitet rymmer en outnyttjad potential för näringsverksamhet. Erfarenheter från andra universitet med holdingbolag visar att det blir enklare att attrahera externt kapital, att antalet avknoppade företag ökar och att nyttiggörande av idéer i befintliga företag och offentlig sektor tilltar.

Att regeringen nu ger Örebro universitet tillstånd att bilda holdingbolag är en mycket viktig byggsten i universitetets satsning på innovation och tillväxt.

– Vi ser nu fram emot att kunna arbeta på ett annat och mer effektivt sätt med näringsliv och offentlig sektor. Dessutom ges större möjligheter att stötta våra lärare och forskare i deras arbete med nya idéer, menar Jens Schollin.

Affärsmässig aktör

Tio företag har skrivit på en avsiktsförklaring där de betonar hur viktigt det är att Örebro universitet kan vara en affärsmässig aktör i spridandet av kunskap, teknik och innovationer.

– Vi är väldigt tacksamma för att så många från näringslivet och offentlig sektor stöttat oss i den här ansökan. Det är en självklar målsättning att den kunskap som skapas vid Örebro universitet ska komma samhälle och näringsliv till nytta, säger Jens Schollin.