Örebro universitet genomgår en svår tid

2011 har för Örebro universitet varit en tid som präglats av tragiska händelser. I går, torsdag 31 mars, avled en ung kvinna efter att ha knivhuggits av en studiekamrat och runt nyår mördades en av våra medarbetare. För universitetet gäller det nu att ta hand om medarbetare och studenter. Här finns 18 000 studenter och 1 200 lärare, forskare och medarbetare som alla har ett viktigt arbete att göra.

- Mitt i all den tragik som drabbat oss är det också viktigt att vi skapar en fungerande vardag. Därför har vi satsat stora resurser på att ta hand om alla medarbetare och studenter som berörts av detta. Jag vill också betona att samtliga händelser varit av privat karaktär och inte på något sätt haft med vår verksamhet att göra. Vi har som lärosäte inte kunna påverka eller förebygga dessa händelser, säger rektor Jens Schollin.

Den avlidna kvinnliga studenten studerade vid Handelshögskolan på Örebro universitet och akademichef Agneta Blom leder krisarbetet där.
- Vi kom snabbt i gång med vår krisorganisation och stödet till studiekamraterna har fungerat mycket väl. Självklart är detta en chock och en stor sorg för alla. Den avlidna kvinnan är från Kina och både Kinesiska ambassaden och Kinesiska studentunionen arbetar nu tillsammans med oss för att stötta de berörda studenterna.

På Örebro Studentkår har man under året mött många som velat diskutera händelserna men man tycker inte att studentlivet är påverkat.
- Vi tycker att Örebro universitet är en trygg plats med ett campus som präglas av en vänlig atmosfär. Inget av det som hänt har inträffat på campus och de flesta studenter läser om detta i tidningen men kopplar det inte till sin egen vardag, säger Erik Pedersen, ordförande i Örebro Studentkår.

Säkerhetsnivån på Örebro universitet har inte förändrats med anledning av de inträffade händelserna.
- Ett universitet är och ska vara en öppen plats och en plats för möten. Vi har inte upplevt något behov av en ökad säkerhet, inte heller har vi fått några sådana signaler från medarbetare eller studenter. Tvärtom upplever jag att sammanhållningen snarast stärkts, säger Erik Nilsson säkerhetschef vid Örebro universitet.

På ett lärosäte av Örebro universitets storlek är aktiviteten stor varje dag och trots den tragik och dramatik som utspelat sig under 2011 fungerar verksamheten som vanligt och målsättningarna framöver är höga.
- Det känns tungt en dag som denna, men samtidigt måste vi påminna oss alla om det som är bra. Örebro universitet är populärare än någonsin bland blivande studenter, antalet studenter och söktrycket är rekordhögt. De studenter som läser här presterar mycket bra och de får arbete efter studierna. Vi har blivit utsedda till årets studentstad och har ett mycket bra samarbete med Örebro kommun för att ytterligare utveckla Örebro som studentstad, säger rektor Jens Schollin.