Örebroforskare invald i europeiskt forskarråd

Erik Amnå, professor i statskunskap vid Youth & Society (YeS) på Örebro universitet, har valts in i EU:s och Europarådets nybildade "European Pool of Youth Researchers". De 25 utvalda forskarna från olika europeiska länder ska tillsammans öka kunskapen om unga människors villkor och utveckling.

Rådet ska leverera ett kritiskt och kunskapsbaserat bidrag till den europeiska ungdomspolitiken. Dessutom får forskarna stora möjligheter att utbyta erfarenheter kring ungdomsfrågor inom olika delar av Europa, både när det gäller forskning och politik.

- Mitt bidrag kommer att grunda sig på mina demokratistudier, först och främst naturligtvis den flervetenskapliga forskning jag nu bedriver vid YeS som ju handlar om unga människors olika vägar att utveckla politiska idéer, beteenden och kunskaper, säger Erik Amnå.

- Den nya europeiska mötesplatsen ger oss intressanta möjligheter att ytterligare öka vår forskningsmiljös internationella synlighet och attraktionskraft.