Örebroforskare utvald i satsning på lovande kvinnliga forskare

IT-forskaren Karin Hedström vid Örebro universitet har fått 1,8 miljoner kronor av statliga Vinnova inom programmet Vinnmer. Målet med programmet är att skapa bättre karriärmöjligheter för lovande kvinnliga forskare och att skapa en jämnare könsbalans inom mansdominerade ämnesområden. Karin Hedström är en av 18 utvalda stipendiater.

- Mitt forskningsämne, informatik, är väldigt mansdominerat, och det behövs fler kvinnliga forskare i ledande positioner. Det finns ett stort behov av kvinnliga förebilder inom forskningen och en stor efterfrågan inom näringslivet på fler kvinnor inom IT-området, säger Karin Hedström.

Karin Hedström forskar om säkra offentliga e-tjänster, som blivit en allt mer självklar del av olika myndigheters kommunikation med medborgarna. Som informatikforskare intresserar hon sig både för informationstekniken i sig och vilken roll den spelar i samhället.

Olika förväntningar

Myndigheter, systemutvecklare och användare kan ha olika förväntningar på vad tekniken ska åstadkomma, och därmed göra olika prioriteringar. Medborgarnas förtroende och behov av integritet ska vägas mot myndighetens intresse av funktionalitet och öppenhet.

- Målet är att utveckla säkra e-tjänster som upplevs som trygga av användarna. Men eftersom det finns en rad möjliga prioriteringar och åtgärder att välja mellan under arbetets gång behöver man förstå vad som är viktigt för de olika aktörerna för att nå fram till ett bra resultat.

Text: Ingrid Lundegårdh