Örebroprofessor diskuterade jämställdhet på FN:s expertmöte

FN-organisationen för handel och utveckling, UNCTAD, arbetar för att öka den ekonomiska utvecklingen, särskilt i u-länderna. Liisa Husu, professor i genusvetenskap vid Örebro universitet, delade med sig av europeiska och nordiska erfarenheter av jämställdhetsarbete inom vetenskapliga och tekniska organisationer vid UNCTAD:s expertmöte i Genève i mitten av januari.

– Det är viktigt att både kvinnor och män finns med i diskussionen om vad man ska forska om och hur forskningen utformas. Det leder till bättre resultat som gynnar alla, säger Liisa Husu, som har varit med och byggt upp såväl det nordiska som det europeiska genusforskningssamarbetet.

Även om kvinnor har blivit en majoritet bland studenter och utexaminerade i högre utbildning i stora delar av världen så är det fortfarande en majoritet av män som undervisar, forskar och leder och bestämmer i akademin och forskningen. I Europa är 82 procent av professorerna män och bara vara tionde professor är kvinnlig inom teknikerområdet.

– Kvinnor och män har olika livserfarenheter och prioriteringar och om man inte utnyttjar kvinnors kapacitet går man miste om mycket. Ibland handlar det om rent praktiska aspekter. Ett exempel var när man undrade varför ett nytt verktyg för röstigenkänning inte fungerade. Det visade sig att det endast hade utvecklats och testats på manliga röster. Allting som utvecklas för mänskligt bruk som inte tar hänsyn till att brukarna är både kvinnor och män riskerar att bli bristande, konstaterar Liisa Husu.

– Jämställdhet i forskningen är alltså inte bara en rättvisefråga utan handlar också om kunskapens kvalitet. Det finns mycket kvar att göra och det är bra att internationella organisationer som FN och EU arbetar aktivt för en förändring, avslutar Liisa Husu.

Text: Linda Harradine