Örebroprofessor expert i utredning om främlingsfientlighet

Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, har utsetts till expert i en statlig utredning om hur arbetet mot främlingsfientlighet ska kunna förbättras. Utredningen leds av tidigare folkpartiledaren och Röda Kors-chefen Bengt Westerberg och ska vara färdig i oktober 2012.

Regeringens syfte med utredningen är att få en samlad bild av den kunskap som finns om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans och att identifiera vilka brister som behöver åtgärdas.

En viktig del i uppdraget handlar om särskilda insatser för att höja kunskapen hos barn och ungdomar, en fråga som ligger i linje med den demokratiforskning som Erik Amnå bedriver vid forskningsmiljön Youth & Society (YeS) vid Örebro universitet.

- I min forskning studerar jag bland annat unga människors olika vägar att utveckla politiska idéer, beteende och kunskaper.

Erik Amnå har haft flera liknande uppdrag. Mellan 1997 och 2000 var han huvudsekreterare i Demokratiutredningen, och 2008 fick han regeringsuppdraget att utreda behovet och lämpligheten av en statlig imamutbildning.

Text: Ingrid Lundegårdh