Örebroprofessor prisad debattör

Ingemar Engström, professor vid Örebro universitet, får Dagens Medicins stora debattpris för att han enligt juryn på ”ett pedagogiskt vis satt ned foten i etiska spörsmål och pekat på frågor som behöver diskuteras vidare”.

Ingemar Engström är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Örebro universitet och arbetar som barn- och ungdomspsykiater vid Universitetssjukhuset Örebro. Han får priset för att ha varit aktiv i ett flertal högaktuella debatter, bland annat om vård i livets slutskede och organdonation.

– Det är naturligtvis jätteroligt att de aktiviteter som vi har bedrivit under året uppmärksammas och att vi har hörts i debatten. Det är ju delvis vår skyldighet, att peka på problem och oklarheter som vi anser bör diskuteras, säger Ingemar Engström, som får priset i rollen som ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Text: Linda Harradine