Örebrostudent pristagare för uppsats om mediers användning av ordet ”man”

Johanna Nordin, som studerade medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, får ett hedersomnämnande och ett stipendium på 5000 kronor för sin C-uppsats ”Man får det intrycket av dig. En samtalsanalytisk studie i journalisters användande av det indefinita pronomenet man i partiledarintervjuer”. Bakom utmärkelsen står Sim(o), Institutet för mediestudier

Ett 30-tal uppsatser skickades in till Sim(o)s uppsatstävling 2011 från universiteten i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Uppsala, Växjö/Kalmar (Linnéuniversitetet) och Örebro samt från högskolan på Södertörn. De har bedömts av en jury inom Sim(o)s styrelse.

Ord med många funktioner

Masteruppsatsen ”De inhemska andra. Representationer av samer i fyra svenska dagstidningar ” av Adam Öhman vid JMK, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet, tilldelades Sim(o)s stipendium för bästa uppsats 2011 medan Johanna Nordins, C-uppsats fick ett hedersomnämnande och ett stipendium på 5000 kronor. Motiveringen till Johanna Nordins utmärkelse lyder: Med det till synes enkla ordet "man" legitimerar journalister kritiska frågor till makthavare samtidigt som de bjuder in publiken. "Man" är ett litet ord med många funktioner visar denna granskning av hur det användes i SVT:s partiledarintervjuer med Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin 2010.

Uppsatsförfattarna kommer att presentera sina uppsatsprojekt vid ett seminarium på JMK i Stockholm 11 oktober kl 15.00-17.00. Inbjudna journalister och forskare kommer att kommentera resultaten och dryfta utvecklingen inom de aktuella ämnesområdena.