Rekordsiffror: 17 procent fler ansökningar till Örebro universitet

Söktrycket till Örebro universitet fortsätter att öka. Till höstterminen 2011 har drygt 31 500 studenter sökt till Örebro universitet vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2010. Ökningen i riket totalt är knappt 3 procent.

Ansökningstiden till universitets- och högskolestudier med start höstterminen 2011 gick ut vid midnatt fredag 15 april. Av alla som sökt utbildning vid Örebro universitet har 8 500 sökt Örebro universitet i första hand. Det är en ökning av förstahandssökande med 9,9 procent jämfört med 2010.

─ Vi vet att omkring 60 procent av våra studenter kommer från övriga landet och cirka 40 procent från länet. Tillsammans med det ökande söktrycket och det stora antalet förstahandsansökningar visar det att Örebro börjar etablera sig i hela landet som en universitetsstad, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Läkarprogrammet

Till det nyetablerade läkarprogrammets 60 platser sökte 307 studenter i första hand. De mest attraktiva utbildningarna vid Örebro universitet är läkarprogrammet, juristprogrammet, psykologprogrammet, socionomprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Sammanlagt har antalet förstahandssökande till program ökat från 4 663 till 5 107, en ökning med 9,5 procent.

Till fristående kurser är ökningen av förstahandssökande 10,5 procent, från 3 109 till 3 434.

Tredje året med fler ansökningar

Även 2009 och 2010 noterade Örebro universitet kraftiga ökningar av sökande och den trenden håller alltså i sig.

─ Örebro universitet har haft kraftiga ökningar av antalet ansökningar de senaste åren. Att ökningen nu fortsätter tror jag är ett tecken på att vi uppnått en ny och starkare nationell position, säger Jens Schollin.

Sökande till de internationella masterprogrammen är inte inräknade.