Retorikkonferens om alternativ till våld

Oroade över våld, mord och krig både här hemma och i resten av världen anordnar retorikämnet vid Örebro universitet fredag 7 oktober konferensen Our Best Alternative To Violence: A Global Rhetoric (Vårt bästa alternativ till våld – Global retorik) till minne av kollegan Eva Magnusson.

– Vi behöver en global retorik som föder förståelse och samverkan istället för hat, säger professor Brigitte Mral, en av forskarna bakom konferensen.

En global retorik som bygger på erkännande av och respekt för olikheter – kulturella, språkliga, politiska, religiösa, etniska och nationella – är enligt forskarna vår bästa chans att undvika mer hat och våldsamma aktioner.

Under fredagen kommer inbjudna forskare från Stanford och Penn State University att tala om flera aspekter som påverkar hur vi bemöter varandra och hur vi kan utveckla retoriken i skolan, universiteten samt om digitala och tekniska möjligheter för att uppnå ett fredligare samhälle. Konferensen är på engelska.

Text: Linda Harradine