Robotverkstad för tjejer på universitetet

Att bygga och programmera en robot var en del av natur- och tekniklägret för tjejer - en gemensam satsning av Tullängsskolan, Komtek, Risbergska skolan och Örebro universitet. Det pågår mellan den 20 och 23 juni och syftet med lägret är att väcka tjejers intresse för natur och teknik.

Under fyra dagar får 50 tjejer från årskurs 7 och 50 tjejer från årskurs 8 chansen att prova på robotteknik, industridesign, maskinteknik, digital design, naturvetenskapliga experiment och mycket annat som visar hur breda områden just teknik och naturvetenskap är.

Alla har olika idéer

Under tisdagen och onsdagen var tjejerna på Örebro universitet och utmaningen var att programmera och bygga en robot. Målet var att roboten skulle klara av att hämta en Coca-Cola burk.

– Alla har olika idéer för hur man kan lösa uppgiften. När de har gjort det har de provat på hur det är att arbeta som ingenjör. Många tycker att det är en lek – och jag brukar säga att det är just det våra ingenjörer gör hela dagarna: leker, säger Ulrika Sultan, som vanligtvis arbetar som lärare på Örebro universitet.

Teknik ses som tråkigt och svårt

– Teknik ses ofta som något tråkigt och svårt men vi hoppas att vi kan visa att det inte alls är så.

– Vår förhoppning är att fler väljer att läsa natur och teknik på gymnasiet och att steget till universitetet känns kortare när man varit här och provat på, säger Mia Lindström.

Text: Linda Harradine