Samarbetspris till Linje 14

Regionförbundet och Örebro universitet delar för andra året ut ett stipendium på 10 000 kronor till den person eller grupp på universitetet, som på ett innovativt sätt utvecklat samarbete med andra aktörer i Örebroregionen. Stipendiekommittén har beslutat att årets Samverkanspris ska gå till Linje 14, samarbetet mellan universitetet och Örebro kommun i form av två grundskolor, Vivalla och Mikael.

– Den gjorda utvärderingen visade att de ställda målen hade uppnåtts och överträffats. Vi ser detta som en arbetsmodell som skulle kunna utvecklas i flera av regionens kommuner där behov finns. En drivande själ i Linje 14 arbetet är Åsa Wedholm-Olsson, som representerar engagemang, lyhördhet och öppenhet för eleverna och deras individuella förutsättningar, heter det i motiveringen.

– Jätteroligt, vi är otroligt stolta över det här och det är ett pris som många är delaktiga i, studenter, lärare och elever på skolorna, föräldrar och personal på universitetet, säger Åsa Wedholm-Olsson på universitetets avdelning för externa relationer.

Hoppas på forskning

Linje 14 ska nu gå från att vara ett projekt till att bli en mer permanent verksamhet, diskussionerna om hur den ser ut börjar inom kort.

– Vi vet att det vi gör fungerar bra. Vi hoppas kunna få med forskare i arbetet och det här är en verksamhet som borde kunna fungera bra även på nationell nivå, säger Åsa, som säger att prispengarna antingen ska användas till en utställning eller till kompetensutveckling för studentambassadörerna.

– När vi nu ser att Linje 14 bidrar till att fler ungdomar går vidare till universitets- och högskolestudier känns det mycket bra att ge Linje 14 samverkanspriset, säger Jens Schollin, rektor på Örebro universitet.

– Linje 14 har verkligen lyckats med att sprida möjligheterna med högre utbildning till nya grupper, säger regionrådet Irén Lejegren (S). Syftet med vårt stipendium är att lyfta fram verksamheter vid universitetet som lyckas bra med samverkan utanför universitetet.

Linje 14 är inne på åttonde året. Från början var det ett projekt på Vivallaskolan, som för fyra år sedan utvidgades även till Mikaelskolan. Syftet med det här samarbetet mellan Örebro kommun och universitetet är att stimulera ungdomar att studera vidare efter gymnasiet, särskilt barn i familjer som saknar studievana.

Ungdomarna gör tidiga val

– Ungdomarna gör viktiga val för framtiden redan i grundskolan. Vi vill peppa och stimulera dem, kan man se ett mål med sina studier blir de roligare.

Åsa och ett antal studentambassadörer besöker skolorna varje vecka. För närvarande finns ett 30-tal ambassadörer, som är förebilder och ger skoleleverna läxhjälp.

– Vi har nyligen rekryterat nya ambassadörer och fått med flera, som gått i Vivallaskolan och varit med i Linje 14 som elever. Det är fantastiskt roligt och de är verkligen goda förebilder, berättar hon.

Workshops

Det ordnas också workshops med sikte på framtiden, då ambassadörerna berättar om sina erfarenheter och ungdomarna om sina drömmar. Då dyker det upp många frågor om universitetet, om språket är svårt och om de verkligen klarar av högre studier. Eleverna får också göra studiebesök med prova-på-lektioner på universitetet.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete med akademierna och det är uppskattat från alla håll, säger Åsa och tillägger att ungdomarna också fått se hur forskare arbetar.

Priset delas ut i samband med den akademiska högtiden den 12 februari och den som vill veta mer om verksamheten kan lyssna på Åsa Wedholm Olssons föreläsning i Conventum kl 10.30. Hon kallar den ”Linje 14 – från Vivalla till Örebro universitet”.

För mer information Åsa Wedholm Olsson, 070-26 53 806

Text: Lars Westberg