Samhället lägger hinder i vägen för företagande kvinnor

I dag råder en bred politisk enighet om att Sverige behöver fler företagare, framför allt fler kvinnor. Men den nya boken ”Kvinnors företagande - mål eller medel?” visar att strukturer inom såväl familjer som samhället lägger hinder i vägen. – Det visar sig i att tjugo års politik för att gynna kvinnors företagande inte har lett till de eftersträvade resultaten, säger Gun Hedlund, forskare i statskunskap vid Örebro universitet.

Sedan tjugo år tillbaka ska kvinnor helst hålla på med företagande. Antingen ska hennes företagande rädda glesbygden genom att hon stannar kvar i den och utför tjänster eller också ska hennes företagande rädda Sveriges ekonomi och sysselsättning. Helst båda på en gång, konstaterar författarna. 
– Men hur blir villkoren för henne? Vi vill fördjupa diskussionen om politikens villkor och konsekvenser för företagande kvinnor, säger Gun Hedlund, som är redaktör för boken tillsammans med historieforskarna Eva Blomberg och Martin Wottle vid Södertörns högskola.

Två Örebroforskare, Gun Hedlund och Mona Hedfeldt, forskare i kulturgeografi, har i sin studie som presenteras i boken letat efter de verkliga, etablerade företagande kvinnorna bland olika satsningar, kampanjer i strukturfondsprojekt. De finner att idé och verklighet sällan möts.

Tveksamma satsningar

– Kvinnor från näringslivet är sällan inblandade i referensgrupper eller planering av strukturfondsprojekt som ska skapa bättre möjligheter för företagande kvinnor. Hur ska deras intressen kunna lyftas fram då? säger Mona Hedfeldt.

Till exempel är satsningar på att skapa förebilder för kvinnor vanliga, men det är inte nödvändigtvis detta som behövs. Ett av bokens kapitel visar att kvinnor tackar ja om de blir tillfrågade och insläppta i styrelser och familjeföretag.

– Det är inte kvinnorna som behöver extra uppmuntran och förebilder. Hindren finns inte hos dem utan i strukturerna i familjer och i samhället. Det är till exempel inte alls ovanligt att det inom familjeföretag är självklart att det är en av sönerna som ska ta över, säger Gun Hedlund.

Jämställda familjer

Kvinnors företagande handlar om ett samspel mellan välfärdsstaten, marknaden, familjen och individen. Vinsten med kvinnors företagande behöver inte bara handla om tillväxt och ekonomi. Svenska företagerskor är, enligt en nationalekonomisk studie i boken, jämställda vad gäller omsorg om barn och fördelning av hushållsarbete medan de mest ojämställda paren finns i familjer med en företagande man.

I boken undersöks kvinnors företagande utifrån ett mångvetenskapligt och i flera fall kritiskt perspektiv med forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner. Författarna diskuterar hinder och möjligheter för kvinnors företagande och lyfter upp frågor som finns inbäddade i olika sammanhang, från familjeföretag till föreställningar om företagande och entreprenörskap.

– Inom politiken ses kvinnan inte sällan som en tillgänglig resurs så en diskussion om politikens villkor och konsekvenser är viktig för att visa på såväl hinder som möjligheter för företagande kvinnor, säger Gun Hedlund.

Text: Linda Harradine