Självgående lastmaskiner gör gruvjobbet säkrare

Gruvor är farliga arbetsplatser, och därför behövs det tekniska lösningar som gör att fler jobb kan utföras från ett kontrollrum i gruvan eller ovan jord. I ett samarbete mellan Örebro universitet och företaget Atlas Copco, har ingenjören och forskaren Johan Larsson utvecklat ett system som gör det möjligt att fjärrstyra lastmaskiner utan att produktiviteten försämras.

- Utmaningen är att hitta de funktioner som behövs för att maskinen själv ska kunna ta sig fram i trånga gruvtunnlar där det finns små marginaler för felnavigering, säger Johan Larsson som presenterar sin forskning i en doktorsavhandling i datavetenskap vid Örebro universitet.

Lastmaskinernas uppgift är att lasta, transportera och lasta av gruvmaterial. De är tunga maskiner som är svåra att manövrera. De lastmaskiner Johan Larsson jobbar med är elva meter långa, tre meter breda och väger runt 40 ton. Samtidigt är de gruvgångar som de ska ta sig igenom så smala att avståndet mellan maskin och vägg ibland inte är större än en halvmeter på vardera sidan.

Högre produktivitet

Problemet med manuell fjärrstyrning, då operatören aktivt styr maskinen med hjälp av bilden från en videokamera monterad på fordonet, är att det går långsammare och leder till sämre produktivitet. Johan Larsson har därför utvecklat ett system, där maskinen mäter avståndet till väggarna framåt och åt sidorna, och självständigt tar sig fram i tunneln, i enlighet med operatörens kommandon från kontrollrummet och med hänsyn till de uppmätta avstånden till väggarna.

- Med hjälp av lokal autonomi, det vill säga datorer, sensorer och funktioner ombord på maskinen som hjälper operatören att styra maskinen, går det att uppnå avsevärt högre produktivitet än vid rent manuell fjärrstyrning.

Krävs ingen ny infrastruktur

Den nya tekniken går att installera i redan existerande fordon och det krävs ingen ny infrastruktur nere i gruvan för att den ska fungera. Allt som behövs är att det går att kommunicera med maskinen från ett kontrollrum.

- Den stora vinsten är att operatörerna får en bättre arbetsmiljö och inte behöver utsättas för de risker som underjordsarbete medför.

Johan Larsson är civilingenjör och arbetar med styrsystemsutveckling på Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro.

Text: Ingrid Lundegårdh