Skolan blir en trygg hamn i utsatta områden

Allt har tytt på att problem som finns i bostadsområdet även visar sig i skolan. Men ny forskning visar att en demokratisk skola i utsatta områden gör att elever känner sig trygga, respekterade och till och med längtar efter att få gå dit. Skolan blir en trygg plats i en annars orolig tillvaro. Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro universitet, presenterade i onsdags projektet Sju skolors slutsatser för lärare på Vivallaskolan i Örebro.

– Det är häftiga resultat som man kan gå och grunna på en stund. De visar hur viktigt det är med demokrati i skolan, säger Håkan Stattin.

Han beskriver en demokratisk skola, som en skola där elever känner sig värdefulla och respekterade. De blir lyssnade till, kan påverka och känner att de vuxna vill deras bästa.

Sju skolor under fyra år

Forskarna har utifrån detta undersökt sju skolor i Örebro, varav Vivallaskolan var en av skolorna som deltog, under fyra års tid. De har jämfört skolor i mer privilegierade områden med skolor i utsatta områden. Elever har fått svara på frågor kring trygghet, inflytande, lärarrelationer, hot och mobbing för att man ska få reda på hur de trivs i skolan.

Resultaten visar att ungdomar i utsatta områden är mer positiva till skolan och att de upplever skolan som mer demokratisk än sin jämnåriga i privilegierade områden. Ungdomar i utsatta områden känner sig mer tillfreds och har bättre relationer till sina lärare. De längtar oftare till skolan under helger och lov.

– Det är oerhört intressanta resultat och ett nytt sätt att tänka. Det går emot all tidigare forskning, som säger att problemen i bostadsområdet ”läcker in” i skolorna och att ungdomar i utsatta områden överför sina dåliga erfarenheter från bostadsområdet och hemmet till skolan. Vi visar att det inte alls behöver vara på det sättet, säger Håkan Stattin.

– Genom att ”arbeta demokratiskt” kan skolan motverka att problem i utsatta områden tränger in och skapa möjligheter för skolan att bli en trygg hamn för eleverna. Observera också att det inte är mer trakasserier, hot och mobbning i skolorna i de utsatta områdena än i skolorna i de mer privilegierade, säger Håkan Stattin.

Presterar bättre när de trivs

– Men vår forskning visar att eftersom ungdomar i utsatta områden bemöts på demokratiskt sätt så överför de inte de negativa känslorna till skolan. Det blir istället tvärtom – den demokratiska organisationen i skolan ger en kontrast till problematiska förhållanden i bostadsområdet. Skolan blir en trygg punkt i tillvaron, där de trivs och känner sig respekterade.

– Ungdomar som trivs i skolan presterar bättre än de som inte trivs. Därför är demokrati i skolan en oerhört viktigt fråga, avslutar Håkan Stattin.

Text: Linda Harradine