Skolan som mötesplats

Skolan kan spela en viktig roll för att skapa förståelse och respekt mellan människor med olika bakgrunder och åsikter. Detta blir ännu viktigare i ett multikulturellt samhälle, skriver Tomas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet, i Educational Philosophy and Theory. I dag presenterar han och Örebrokollegan Ninni Wahlström två nya artiklar för forskare vid Teachers College, Columbia University i New York.

– Pianisten och dirigenten David Barenboim har använt musiken för att föra samman judar och palestinier i en orkester i Israel. Jag skulle vilja se skolan i samma roll – som en mötesplats för elever från olika miljöer och bakgrunder, säger Tomas Englund.

Tomas Englund betonar att det är viktigt att ungdomar möter olika och motsägande åsikter för att kunna bilda sig en egen mening. Inom ramen för de flesta skolämnen kan olika åsikter, idéer och värden presenteras och diskuteras.

En gemensam plattform

– Skolan blir extra viktig i vår alltmer splittrade värld. Den blir en gemensam arena som ger eleverna några gemensamma ramar att utgå från, säger Ninni Wahlström, forskare i pedagogik vid Örebro universitet.

– Genom att alla kan lyssna, reflektera och argumentera med varandra kan man hitta gemensamma plattformar men också skapa förståelse även när man inte tycker lika, säger Tomas Englund.

Text: Linda Harradine