Storsatsning på forskarutbildning för lärare inom idrott och hälsa

Örebro universitet har tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och Malmö högskola fått 5,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att kunna erbjuda 15 yrkesverksamma lärare en tvåårig forskarutbildning. Forskarskolan ingår i regeringens satsning som ska bidra till att bygga upp skolans kunskapsbas och öka antalet lärare med utbildning på forskarnivå i förskolan och skolan.

– Forskarskolan sätter undervisning och lärande i idrott och hälsa i fokus och det kan handla om undervisningsinnehåll, arbetsformer och bedömning. Avsikten med forskarskolan är att stärka den praxisnära didaktiska forskningen, säger Mikael Quennerstedt, forskare i idrott med inriktning mot didaktik vid Örebro universitet.

Didaktik handlar om lärande och berör allt lärare ska tänka på när de planerar undervisningen. Dagens undervisning i idrott och hälsa färgas av att ämnet genom åren genomgått många förändringar. Dessa förändringar har lett till att undervisningsupplägg och sätt att göra bedömningar varierar. Dessutom har ämnets forskningsförankring varit svag och det har medfört att ämnets mångvetenskapliga karaktär har försummats.

Stort behov av kunskap och forskning

– Didaktiska frågeställningar har berörts till viss del i forskningen men sällan utifrån praxisnära utgångspunkter. Behovet av systematisk kunskap om och en forskningsförankring av verksamheten inom skolämnet idrott och hälsa är därför stort, säger Mikael Quennerstedt.

Forskare från GIH, Malmö högskola och Örebro universitet går samman för att ge forskarskolan bästa möjliga förutsättningar. Det är lärosäten, som har examensrätt på forskarnivå i ämnet idrott/idrottsvetenskap, väletablerade forskargrupper med forskning kring skolämnet idrott och hälsa samt examensrätt för – och mångårig erfarenhet av – lärarutbildning i detta ämne.

För mer information om satsningen på licentiandutbildning för yrkesverksamma lärare se Utbildningsdepartementets hemsida.

Värdlärosäte för forskarskolan är GIH i Stockholm, men antagning kommer att ske vid något av de tre ingående lärosätena. Kontaktpersoner vid respektive lärosäte:

Örebro universitet
Mikael Quennerstedt
019-30 35 98
This is an email address

Gymnastik och idrottshögskolan
Suzanne Lundvall
08-402 22 20
This is an email address

Malmö högskola
Tomas Peterson
040-665 83 55
This is an email address

Text: Linda Harradine
Foto: Anders Liljenbring