Studenter serverade Det goda livet

”Det goda livet” var temat för årets festhögtid när doktorer skulle promoveras, professorer installeras och pristagare belönas. Örebro universitet har sällsynt goda förutsättningar att skapa ett rikt innehåll i ett sådant tema tack vare Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan, vilket bevisades en gnistrande kall februarihelg.

Det allra mest påtagligt goda livet serverades på lördagens bankett på Conventum. Studenter från Grythytteakademin hade arbetat med den sedan i september och kunde nu servera resultatet till de 450 gästerna.

– Ett fantastiskt roligt uppdrag, men också mycket jobb, berättade Camilla Jordung, en av de två projektledarna. Vi har varit sju stycken i en ledningsgrupp, som ansvarat för olika områden. Sedan har det varit många andra med i olika skeden, totalt 60-70 personer.

Hon berättar att de 24 kockarna ägnat en vecka åt att laga maten, gös och röding till förrätt, anka till varmrätt och choklad, havtorn och apelsin till efterrätt.

Men banketten var inte bara mat, det handlade om växter, färger och symboler, som tog deltagarna på en resa genom årstider, platser och olika tider på dygnet. Maten serverades under rubriker som vintergryning, morgon på sjön, en dag på gården, skogspromenad, solnedgång och februarinatt.

Att laga till en avhandling

Lotta Sartz, som talade för de nypromoverade doktorerna, tog också upp det goda livet i sitt tal.

– Som kemist och krögardotter kan jag beskriva arbetet med avhandlingen som en anrättning. Det gäller att ha ett recept, skaffa ingredienser, koka ihop det till en maträtt och servera den till opponenterna att sätta tänderna i.

Men även om arbetet med avhandlingen varit tufft, tyckte hon ändå att det varit mer lust än smärta.

– Att få vara en fri och skapande doktorand, det är att leva Det goda livet.

Universitetskansler Lars Haikola efterlyste kreativ olydnad i sitt tal. Han konstaterade att det aldrig funnits så många studenter, lärare och forskare och så mycket pengar i den akademiska världen som nu. Men inte heller så stora krav.

Utan humor ingen framgång

– Örebro är ett ungt och framgångsrikt universitet, lika stort nu som hela Högskolesverige var 1950. För att forskarna ska nå fortsatt framgång krävs att de håller en kritisk distans, är odygdiga och inte gör som andra säger, fortsatte han i ett tal som väckte en hel del munterhet.

– Tråkiga forskare är sällan framgångsrika. Men humor är ett svårt ämne, jag minns en avhandling som hette Humor i Nya testamentet. Den blev underkänd.

Stolt hedersdoktor

James McKillop, hedersdoktor från Glasgow, berörde naturligtvis den nystartade läkarutbildningen i sitt tal där han också framförde de andra hedersdoktorernas tack.

– Örebro universitet kommer alltid att ha en speciell plats i våra hjärtan, sade han och berättade att de tio årens samarbete mellan universiteten varit givande trots att det dröjde innan Örebro fick sin läkarutbildning.

– I Glasgow har vi kunnat följa hur Örebro arbetat med engagemang och entusiasmför att få den bästa tänkbara läkarutbildningen och vi är stolta att få vara med att samarbeta om den, sade McKillop och avslutade med att på svenska utbringa en skål för universitetet.

Rikt musikutbud

Musikhögskolans studenter spelar också en stor roll för årshögtiden. De underhöll under banketten och svarade för dansmusiken där, men redan på fredagskvällen var det akademisk festkonsert, där Karin Oldgren, director musices för hela högtiden och toastmaster vid middagen, kunde hälsa välkommen till ett brett program med musik från olika genrer och epoker.

– Här möter ni vår största resurs och det bästa vi har: Studenterna, sade hon.

Musikhögskolans kammarkör svarar också, tillsammans med Svenska kammarorkestern, för musiken under själva promoverings- och installationsceremonin i Konserthuset. Akademiska traditioner med rötter i medeltiden formar proceduren när doktorerna får sina hattar eller lagerkransar.

Är det goda livet mätbart?

Professor Marie-Louise Danielsson Tham från Restaurang-och hotellhögskolan höll den inledande orationen och knöt naturligtvis an till Temat Det goda livet.

– Men vad är Det goda livet, undrade hon. Forskning saknas, men det borde vara enkelt att skriva en ansökan: Härmed ansöker jag om bidrag till att forska fram en Mätmetod för det goda livet.
Men å andra sidan fann hon snabbt problem med den forskningen och avslutade i stället med en dikt på 17 ord av Tomas Tranströmer, som kanske är svaret på frågan: Det finns mitt i skogen en oväntad glänta, som bara kan hittas av den som gått vilse.

Ett händelserikt år med sorg

I samband med installationen av nya professorer, höll också rektor Jens Schollin ett tal, som var en sammanfattning av det gångna året och även blickade framåt. Han började med att berätta om den stora sorg som drabbade universitetet när en medarbetare mördades.

– Vi står maktlösa mot det som slår till på ett sådant sätt, men vi måste ta vårt ansvar och föra en öppen diskussion kring det, sade han och fortsatte sedan med det som är den mer normala delen av verksamheten.

– Med läkarutbildningen här Örebro nu till ett av sex universitet med stor bredd i verksamheten. Vi har idag installerat sju nya professorer, men det är fortfarande för få kvinnliga. Vi ska göra särskilda insatser för att ändra det.

Han berörde också den forskningsutvärdering som gjorts av ett 40-tal områden och som konstaterat att kvaliteten är som på äldre universitet, vilket är anmärkningsvärt bra. Satsningen på kvalitet kommer att fortsätta och Jens Schollin berörde också behovet av ett holdingbolag för att kunna omsätta forskningen i företagande och sysselsättning och de rekryteringar som gjorts för att stärka det arbetet.

Föreläsningar för allmänheten

En del i den akademiska årshögtiden är att bjuda in allmänheten till att lyssna på populärvetenskapliga föreläsningar. Hedersdoktorerna, på bilden till vänster Allison Harvey från Berkely i USA, och en del av de nya doktorerna och professorerna började lördagen på Conventum. 24 olika ämnen fanns på programmet, sammanlagt var det närmare 600 åhörare på föreläsningarna.

 

Text: Lars Westberg