Tio större företag stöttar Örebro universitets ansökan om holdingbolag

I slutet av mars lämnar Örebro universitet in sin ansökan om att få bilda ett Holdingbolag till regeringen. Det regionala näringslivet sluter upp bakom universitetets satsning. Tio större företag har skrivit på avsiktsförklaringar till stöd för ansökan om holdingbolag.

Sverige behöver fler och växande företag vars utveckling bygger på forskningsresultat. Den kunskap som genereras inom Örebro universitet rymmer en outnyttjad potential för näringsverksamhet. Att få regeringens tillstånd att bilda holdingbolag är en mycket viktig byggsten i Örebro universitets satsning på innovation och tillväxt.

– Att näringslivet sluter upp kring vår satsning är oerhört värdefullt och lovar gott för framtiden. Vi vill intensifiera samarbetet, det är en självklar målsättning att den kunskap som skapas vid Örebro universitet ska komma samhälle och näringsliv till nytta, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Sprida kunskap

Tio företag har skrivit på en avsiktsförklaring där de betonar hur viktigt det är att Örebro universitet kan vara en affärsmässig aktör i spridandet av kunskap, teknik och innovationer. Det är Arvin Meritor, Atlas Copco Rock Drills AB, BAE Systems Bofors AB, EMBA Machinery AB, E.ON Sverige AB, Korsnäs AB, Lantmännen Unibake Sweden AB, Nethouse Group AB, Outokumpu Stainless AB och Saab Dynamics AB.

– Vi inom näringslivet har behov av att hitta former där vi enklare kan samverka med Örebro universitet, till exempel i forskningsprojekt och gällande investeringar i dyr teknisk utrustning. Ett holdingbolag förenklar och möjliggör sådana samarbeten, säger Håkan Littorin Vice President på Saab Dynamics AB i Karlskoga.

Skydda idéer och kunskap

Att Örebro universitet kan äga egna bolag är av vital betydelse för universitetets verksamhet, men även för inkubatorer och science parks. Holdingbolaget utgör ett avgörande steg i innovationsprocessen. Till exempel ger holdingbolag möjlighet att skydda idéer och kunskap i tidiga skeden.

– Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet. Med ett holdingbolag stärker vi också vår kapacitet som innovationsmotor, säger Sofia Larsen, Affärsutvecklare vid Innovationskontoret på Örebro universitet.